Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Rozwój turystyki - rozstrzygnięcie konkursu

Frombork - Szlak Kopernikowski

Dziewięć kolejnych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe otrzyma dofinansowanie samorządu województwa z zakresu rozwoju turystyki.

Ocenie zostały poddane oferty na zadania zawarte w programie współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu rozwoju turystyki na rok 2024.

Zadania dotyczą m.in. promocji kluczowych szlaków turystycznych Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków: Kopernikowskiego, Fortyfikacji Mazurskich i Pisa-Narew. A także wdrożenia kreatywnych działań, które poprzez skuteczny e-marketing wypromują region, jako atrakcyjny kierunek turystyczny.

- Nasza różnorodność przyrodnicza i kulturowa sprawia, że mamy naprawdę sporo do zaoferowania nie tylko odwiedzającym nas turystom, ale także mieszkańcom - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Wielkie Jeziora Mazurskie od lat przyciągają żeglarzy, ale prócz tego dysponujemy ścieżkami rowerowymi, szlakami do wędrówek pieszych, fortyfikacjami z czasów obu wojen światowych, miejscami związanymi z wieloletnią obecnością na Warmii Mikołaja Kopernika, którego postać stała się naszą marką. To tylko część z naszych atrakcji turystycznych, których rozwój wspieramy. Dofinansowujemy przedsięwzięcia, służące pokazaniu, że warto do nas przyjechać. Czy to na dłuższy wypoczynek, czy tylko na krótki wypad. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet niewielkie nakłady, mogą w krótkim czasie przynieść konkretne efekty, jeśli chodzi o poprawę dostępności do lokalnych i regionalnych usług turystycznych.

Na konkurs wpłynęło osiemnaście projektów. Łączna suma przyznanego dofinansowania dla dziewięciu z nich wynosi 170 tys. zł. Pieniądze pochodzą ze środków budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania:
- Lista zwycięskich projektów


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK