Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Wizyta studyjna szlakiem Mikołaja Kopernika

Wizyta dziennikarzy z Beneluksu na Szlaku Kopernikowskim

W minionych dniach (24-25 kwietnia 2023 roku) nasz region gościł dziennikarzy z krajów Beneluksu.

Wizyta zaplanowana śladami Mikołaja Kopernika obejmowała miejsca dla niego ważne, związane z jego pracą,  jak również życiem prywatnym.

Rozpoczęła się od odwiedzin w domu jednego z przyjaciół astronoma - biskupa chełmińskiego Tiedemana Giesego. Lubawa okazała się być niesamowitym połączeniem nowoczesności z historycznym zacięciem. Zrewitalizowane ruiny zamku, w których przywrócono funkcje użytkowe piwnic oraz parter odtwarzanej budowli zostały przystosowane do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej.

Mikołaj Kopernik odegrał niebagatelną rolę w przygotowaniu Olsztyna do obrony przed zakonem krzyżackim, by przybliżyć gościom zawiłości historyczne związane z tym wydarzeniem odwiedzono Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Nowy obiekt oddany dla zwiedzających we wrześniu 2023 roku jest punktem obowiązkowym na mapie każdego pasjonata historii. Nowoczesne oraz interaktywne rozwiązania sprawiają, że możemy być uczestnikami wydarzeń, a nie tylko ich biernymi obserwatorami.

Przybliżając postać Kopernika nie tylko jako astronoma, ale również jako zarządcy miasta, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie zaprezentowało zbiór 10 dokumentów sporządzonych jego ręką oraz księgi z osobistymi notatkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż na całym świecie pozostało jedynie 30 tego typu dokumentów.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od odwiedzin na zamku w Olsztynie, które przybliżyły sposób pracy Kopernika jako administratora dóbr wspólnych dzielącego swój czas między astronomię oraz pracę administracyjną. Atrakcją obiektu jest istniejąca do dziś tablica astronomiczna umieszczona na krużganku zamkowym.

Kolejnym krokiem była wizyta w siedzibie wuja Mikołaja Kopernika - biskupa Łukasza Watzenrode. Lidzbark Warmiński to niezmiernie malownicza miejscowość niegdyś pełniącą funkcję stolicy Warmii. To właśnie tam Kopernik rozwijał swoje talenty jako dyplomata towarzysząc wujowi podczas zjazdów stanów pruskich, negocjacji polsko-krzyżackich
i innych wydarzeń politycznych. Szczególne wrażenie w odbiorcy pozostawia sala Wielkiego Refektarza  oraz kaplica z rokokowym wyposażeniem.

Frombork jest miejscem, w którym Mikołaj Kopernik spędził 30 lat swojego życia. Zachowały się tutaj budynki, w których przebywał i pracował – katedra, kapitularz, wieża, którą nabył na mieszkanie. Nie zachowały się przedmioty ruchome, które były jego własnością. Jednak niepozorne Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku mieści w swoich murach niezwykłe skarby. W swej aktualnej ekspozycji przedstawia postać astronoma na tle epoki, poprzez publikacje, mapy, monety i inne przedmioty, które w tym czasie powstały i były używane.

Wystawa opowiada historię Mikołaja Kopernika zaczynając od stereotypu człowieka zapatrzonego w niebo ze swojej wieży, przez różne rodzaje jego działalności, do obrazu mężczyzny, który poświęcał astronomii każdą wolną chwilę i dzięki tej pasji zapisał się w historii. Ostatnim miejscem wizyty była archikatedra fromborska gdzie w posadzce znajduje się miejsce,
w którym złożono sarkofag ze szczątkami astronoma.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK