Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Szlak Kopernikowski z perspektywy obiektywu

Frombork - Szlak Kopernikowski

Do 31 października 2022 roku wydłużono przyjmowanie zgłoszeń do konkursu fotograficznego „Szlak Kopernikowski w obiektywie”, który organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem konkursu jest promocja Szlaku Kopernikowskiego w województwie warmińsko-mazurskim, popularyzacja obiektów i miejsc związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie lub kilka zdjęć (max. 5 fotografii) przedstawiających obiekty/miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika na Szlaku Kopernikowskim.

Praca musi być wykonana samodzielnie, nie powinna przedstawiać wizerunku osób, chyba że osoby te stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Fotografie mogą być poddane obróbce cyfrowej, która nie modyfikuje w znacznym stopniu faktycznego obrazu/obiektu/miejsca.

Pula nagród do przyznania w konkursie wynosi 10 tys. zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w formularzu zgłoszenia osoby niepełnoletniej.

Pracę konkursową należy przekazać organizatorowi w postaci wydruku (format A4) oraz na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Szlak Kopernikowski w obiektywie” w terminie do 31 października 2022 roku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu), w przypadku osób niepełnoletnich – formularz zgłoszenia osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2 do regulaminu).

DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Karta zgłoszenia - osoba pełnoletnia
- Karta zgłoszenia osoba niepełnoletnia


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK