Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Promocja rowerowych tras w regionie

Wizyta studyjna w Lidzbarku Warmińskim i okolicach

50 uczestników wzięło udział w wizycie studyjnej w Lidzbarku Warmińskim, która związana była z promocją transgranicznych tras rowerowych.

Wizyta zorganizowana była w ramach projektu „CBCykle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji  i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Jej celem była prezentacja dostępności i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w tworzeniu oferty turystycznej skierowanej do turysty rowerowego oraz wymiana doświadczeń związanych z planowaniem i rozwojem szlaków rowerowych.

W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników reprezentujących środowiska zaangażowane w działania zmierzające do zwiększenia ilości i dostępności szlaków rowerowych wraz towarzyszącą im infrastrukturą okołoturystyczną.

W Lidzbarku Warmińskim gościli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków RP i Pełnomocnicy Zarządów Województwa Polski Wschodniej ds. Green Velo z zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Partner projektu - Europejska Fundacja Ochrony Zabytków z Gdańska - zapewniła udział 12  przedstawicieli województwa pomorskiego, działających na rzecz rozwoju i promocji szlaków rowerowych oraz ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.    

Pierwszego dnia uczestnicy poznali zasoby kulturowe i przyrodnicze Królestwa rowerowego Warmia i Okolice, biorąc udział w rajdzie rowerowym na trasie Lidzbark Warmiński-Stoczek Klasztorny Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Rajd zakończył się na terenie Sanktuarium Maryjnego, gdzie goście zwiedzili pierwszą na Warmii barokową świątynię zbudowaną w kształcie rotundy. Wysłuchali tam koncertu organowego  oraz zapoznali się z historią tego miejsca ściśle związaną z postacią ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po powrocie do Lidzbarka Warmińskiego wysłuchali prelekcji z zakresu astronomii połączonej z nocną obserwacją nieba. To właśnie w tym mieście Mikołaj Kopernik spędził 8 lat będąc lekarzem i sekretarzem swojego wuja biskupa Łukasza Watzenrode tworząc najprawdopodobniej „Komentarzyk” czyli wstęp do swojego wielkiego dzieła De Revolutionibus,

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się spacerem po mieście z przewodnikiem. Następnie grupa uczestników została podzielona na dwa zespoły, które zamiennie zwiedzały Muzeum Warmińskie w formie gry zamkowej pt. „Poszukiwanie skarbu Kustosza” oraz uczestniczyły w pokazie czepców warmińskich wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, objętego konwencją UNESCO. Dodatkową atrakcją był występ Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii. Pokaz przygotowany został w budynku byłego dworca kolejowego, w którym obecnie mieści się m.in. Informacja Turystyczna i wystawa poświęcona historii miasta. Na zamku odbywała się natomiast inscenizacja historyczna pn. „Przyjazd Mikołaja Kopernika do lidzbarskiego zamku”, która dodatkowo uatrakcyjniła pobyt w muzeum. Goście odwiedzili również Termy Warmińskie.

Wartością dodaną wizyty był udział jej uczestników w I Forum Rowerowym na Warmii i Mazurach, które odbyło się 3 czerwca 2022 roku. Organizatorem obydwu wydarzeń był Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK