Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Wznowione pożyczki na rozwój turystyki

Most obrotowy w Giżycku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza wznowienie naboru wniosków o udzielenie „Pożyczki na Rozwój Turystyki”.

Pożyczkę na Rozwój Turystyki otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, realizujący inwestycję na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie).

Pożyczka musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

Wsparcie może być przeznaczone na następujące przedsięwzięcia: obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, infrastruktura turystyki zdrowotnej, infrastruktura kultury i rozrywki, transport turystyczny, organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne, ekologiczne produkty, produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe, przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło, inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Z kolei w przypadku zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadający na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wsparcie jest udzielane Ostatecznym Odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Wartość środków do rozdysponowania w ramach wznowionego naboru wynosi 1.329.188,11 zł. Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o udzielenie pożyczki. Wnioskowana kwota pożyczki nie może przekroczyć kwoty 166.150,00 zł.

Wnioski można składać od 17 stycznia 2022 roku w trybie ciągłym, do momentu, kiedy zostanie przyjętych 16 wniosków o udzielenie pożyczki i jednocześnie suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków (kwotę 2.658.376,22 zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK