Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Spotkanie partnerów projektu CBCycle

 Spotkanie partnerów projektu CBCycle

Trzecie spotkanie robocze partnerów projektu CBCycle odbyło się w formule online. Za jego organizację odpowiadał beneficjent wiodący - Ministerstwo Kultury i Turystyki obwodu kaliningradzkiego.

Głównym celem projektu CBCycle jest budowa trasy rowerowej w strefie przybrzeżnej obwodu kaliningradzkiego.

Długość ścieżki rowerowej łączącej Zielenogradsk z osadą Primorje gminy miejskiej Swietłogorsk wyniesie prawie 34 km. Ponadto zostanie opracowany i wydany w języku  angielskim, polskim i rosyjskim schemat i katalog tras rowerowych o znaczeniu transgranicznym zlokalizowanych w obwodzie kaliningradzkim i północno-wschodniej Polsce o łącznym nakładzie 7 tys. egzemplarzy. W rezultacie ponad 80 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego zostanie włączonych w jednolite transgraniczne szlaki turystyczne.

Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowe wyniki realizacji inwestycji, a jej efekty można było zobaczyć w materiale filmowym zrealizowanym na potrzeby Europejskiego Dnia Współpracy. To właśnie z okazji EDW (27 września 2021 roku) zorganizowano rajd rowerowy na nowym odcinku ścieżki powstałej w ramach realizacji CBCycle.

Uczestnicy omówili również potrzebę wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz działania związane z opracowaniem i publikacją katalogu transgranicznych tras rowerowych w północno-wschodniej Polsce i obwodzie kaliningradzkim.

Wcześniejsze spotkania partnerów odbywały się w Olsztynie oraz w Gdańsku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską i realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Więcej informacji o Europejskim Dniu Współpracy


 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK