Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Po spotkaniu przedstawicieli sieci Cittaslow

Spotkanie sieci Cittaslow

Włoskie miasteczko Belluno gościło przedstawiciel międzynarodowego Komitetu Koordynującego sieci Cittaslow.

Polską sieć Cittaslow reprezentowali koordynator krajowy Jacek Kostka, burmistrz Górowa Iławeckiego oraz burmistrzowie Lidzbarka, Działdowa i Sianowa (woj. zachodniopomorskie).

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, który jest członkiem wspierającym ruchu, reprezentowała członek zarządu województwa Jolanta Piotrowska. W swoim wystąpieniu podkreślała aktywną współpracę miasteczek Cittaslow nie tylko w skali regionu, ale też całego kraju.

Posiedzenie miało charakter hybrydowy, z osobistym udziałem delegatów oraz za pośrednictwem platformy do spotkań on-line. Członkowie stowarzyszenia dyskutowali o strategii działania na kolejne lata, roli stowarzyszenia w działaniach niwelujących skutki pandemii, rozwiązaniach pro-ekologicznych oraz realizowanych i planowanych projektach.

Sprawozdanie z działalności polskiej sieci Cittaslow przedstawił Jacek Kostka, który następnie wspólnie z Jolantą Piotrowską zaprosili wszystkich przedstawicieli światowych sieci krajowych na jubileusz 15-lecia sieci Cittaslow w Polsce. Spotkanie odbędzie się w marcu 2022 roku.

Cittaslow przyjęło w swoje szeregi kolejnych członków. Miasto Socorro z Brazylii, trzy miejscowości tureckie Arapgir, Foça, İznik oraz Clervaux z Luksemburga. Tym samym ilość członków z całego świata przekroczyła liczbę 280.

35 z nich tworzy polską sieć Cittaslow.

Mauro Migliorini (prezydent Cittaslow International) zaprosił wszystkich członków do udziału w kolejnym posiedzeniu Komitetu, które zaplanowano na 26 marca 2022 roku w Lubawie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK