Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Wszystkie gminy na Warmii i Mazurach łączy turystyka

Stanica Babięta

Ideą konkursu „Łączy nas turystyka”, który organizuje samorząd województwa, jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

- Dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego udaje się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie turystycznego wizerunku regionu - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Jednym z naszych projektów jest inicjatywa „Łączy nas turystyka”. Na finansowe wsparcie mogą liczyć gminne zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Nie zapominajmy, że turystyka to jedna z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Dlatego mamy nadzieję, że zrealizowane w tym konkursie zadania znacznie przyczynią się do odbudowy tej dziedziny życia już po zakończeniu pandemii.

Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Zadanie musi być spójne z kierunkami strategicznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz wpływać na podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 170 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku.

Nabór wniosków potrwa do 16 kwietnia 2021 roku.

Decyzję w formie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań podejmuje sejmik województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie rekomendacji zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

DO POBRANIA:

- Regulamin konkursu

- Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór wniosku

- Załącznik nr 2 do regulaminu - karta oceny formalnej

- Załącznik nr 3 do regulaminu - karta oceny merytorycznej dopuszczającej

- Załącznik nr 4 do regulaminu - karta oceny merytorycznej punktowej

- Załącznik nr 5 do regulaminu - aktualizacja wniosku

- Załącznik nr 6 do regulaminu - wzór umowy

- Załącznik nr 7 do regulaminu - wzór sprawozdania

- Oświadczenie VAT

 

 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK