Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Najlepsza agroturystyka Warmii i Mazur

Obiekt z konkursu

Zielone Lato, to nazwa konkursu, w ramach którego rokrocznie przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, wybieramy a następnie promujemy najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

W ramach Konkursu Agro-Eko-Turystycznego Zielone Lato, komisja konkursowa odwiedziła w tym roku ponad 20 obiektów, sprawdzając m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan sanitarny obiektów a także sposób żywienia gości i metody promocji poszczególnych obiektów.

Zarząd województwa przychylił się do oceny komisji i zgodnie z Regulaminem Konkursu, przyznał nagrody pieniężne najlepszym z najlepszych w 3 konkursowych kategoriach:
a) Gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika
b) Gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi
c) Zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

W pierwszej kategorii I miejsce powędrowało do Anny Nowak, właścicielki gospodarstwa agroturystycznego „Zielone ranczo” z Szałkowa. www.zieloneranczo.pl
II miejsca w tej kategorii nie przyznano.
Laureatką III miejsca zostało gospodarstwo agroturystyczne Anny Pllatte „Plattówka” z Gierzwałdu. www.platte.pl

W kategorii: wypoczynek na wsi komisja postanowiła nie przyznać miejsca I-ego.
II miejsce otrzymały ex aequo obiekty: „Leśna sadzawka” z Jarandowa. Facebook.com/lesnasadzawka, którego właścicielką jest Monika Nowacka oraz gospodarstwo agroturystyczne Elżbiety i Sławomira Bojarów z Guzowego Młyna. www.guzowymlyn.pl
Nagroda za III miejsce powędruje do „Uroczyska Deresze” z Giław i jego właścicielek Katarzyny Przedwojewskiej i Beaty Sacharuk.
W tej samej kategorii komisja konkursowa wyróżnieniem postanowiła uhonorować gospodarstwo agroturystyczne „Mimoza” z miejscowości Krawczyki i jego właścicielkę Grażynę Ławrynowicz.

W kategorii : zagrody edukacyjne Warmii i Mazur I miejsce przyznano zagrodzie edukacyjnej „Kamez” z miejscowości Wawrochy, prowadzonej przez Elżbietę Kobus.

- Zielone Lato” niezmiennie cieszy się zainteresowaniem ze strony właścicieli obiektów turystycznych, którzy rokrocznie bardzo skutecznie potrafią zachęcić turystów do przyjazdu na warmińsko-mazurską wieś – twierdzi Dorota Zalewska-Bomba, dyrektor Departamentu Turystyki, głównego organizatora konkursu. Cieszy nas, że dzięki takim konkursom oraz wciąż trwającemu procesowi kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej na Warmii i Mazurach, z roku na rok mamy coraz bogatszą, lepszą jakościowo i wyspecjalizowaną ofertę turystyczną również na obszarach wiejskich naszego województwa.

Laureaci konkursu poza nagrodami pieniężnymi o łącznej wartości 20 tys. zł., mogą liczyć na promocję prowadzonych przez siebie obiektów w prasie ogólnopolskiej i regionalnej, na portalach internetowych oraz na targach i wystawach, w których Samorząd Województwa bierze udział. Laureaci Zielonego Lata mają także zagwarantowane miejsce w wydawnictwach urzędu poświęconych turystyce wiejskiej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK