Kontakt

Turystyka i promocja regionu

Poznaj pomysły na turystyczną promocję regionu

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa przyznał kolejne granty turystyczne organizacjom pozarządowym. W drugiej edycji konkursu w 2020 roku dotacje otrzyma osiem projektów.

- Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego udaje się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie turystycznego wizerunku regionu - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - W pierwszej edycji konkursu, która odbyła się na początku roku, dofinansowanie otrzymały cztery organizacje pozarządowe i wspieraliśmy głównie projekty związane z e-marketingiem i innowacyjnymi rozwiązaniami w turystyce. Obecnie formuła naszego konkursu, na który przeznaczyliśmy łącznie 90 tys. zł, nieco się zmieniła.

W tej inicjatywie organizacje pozarządowe mogły zdobyć grant na wydanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie.

Na wsparcie mogły również liczyć działania mające na celu podniesienie kompetencji kadr turystycznych poprzez poszerzenie wiedzy o produktach wizerunkowych regionu.

Ostatecznie dofinansowanie otrzyma osiem organizacji z każdego zakątka Warmii i Mazur.

Wszystkie działania wpisują się w zakres zadania wymienionego w art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: turystyka i krajoznawstwo.

Tytuły projektów i nazwy organizacji, które zdobyły dotacje:
- „Mazury Garbate marką turystyczną“ - Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap,
- „Szlakiem zamków gotyckich - oferta turystyczna“ - Stowarzyszenie Gmin Polskie zamki gotyckie",
- „Szlakami Świętej Warmii“ - Stowarzyszenie Dom Warmiński,
- „Piknikuj w Mrągowie!“ - Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska,
- „Wirtualny przewodnik turystyczny zamku w Szymbarku“ - Fundacja Zamek Szymbark,
- „Mazurskie trasy i szlaki kolarstwa górskiego“ - Wydawnictwo Mazury MTB, Stowarzyszenie Luz Grupa,
- „Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego - obiekty przyjazne rowerzystom“ - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
- „Promocja walorów oraz oferty turystycznej gminy Jeziorany i regionu“ - Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK