Kontakt

Środowisko

Wsparcie samorządu na zielono-niebieskie granty

Podpisanie umów -

Trzynaście samorządów z naszego regionu zrealizuje projekty, które wygrały w I edycji konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur“.

Konkurs, który został ogłoszony 20 czerwca tego roku, obejmował zadania zmierzające do poprawy jakości i stanu środowiska, a co za tym idzie podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.

Zadania musiały być spójne z celami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mogły wziąć w nim udział wszystkie nasze gminy.
Wpłynęło 25 wniosków na kwotę ponad 560 tys. zł, z czego dofinansowanych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego zostało 13 zadań na łączną kwotę 300 tys. zł.

- Konkurs to efekt naszych ustaleń z samorządami podczas Forum Ekologicznego, które odbyło się w maju w Rynie – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Skorzystaliśmy z doświadczeń województwa wielkopolskiego, które ruszyło z podobną inicjatywą jako pierwsze. Budżet tego konkursu nie jest może wielki, jednak samorządy zareagowały natychmiast i bardzo szybko się do niego przygotowały i zabezpieczyły środki własne. To dobry prognostyk do dalszych wspólnych działań proekologicznych, tym bardziej, że co roku proponujemy samorządom lokalnym szeroki wachlarz konkursów grantowych.

Większość projektów dotyczyła nasadzeń drzew i krzewów, co ma znaczącą rolę w walce ze zmianami klimatu i poprawą jakości powietrza. Duże powierzchnie terenów zielonych ograniczają efekt „miejskiej wyspy ciepła”, który bywa szczególnie uciążliwy w trakcie letnich upałów. Obok korzyści środowiskowych, liczna obecność drzew i zieleni
w bezpośrednim otoczeniu wywiera również pozytywny wpływ na komfort życia.

- To nasza kolejna inicjatywa wpisująca się w Europejski Zielony Ład nie po to, aby dopasować sie do dokumentów, ale wynikająca z autentycznej troski o ochronę klimatu – mówi Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa. – Każde takie działanie jest istotne szczególnie, że jesteśmy krainą lasów, jezior i rzek. Cieszy nas zaangażowanie w samorządów i liczymy na to, że w kolejnych latach również otrzymamy interesujące wnioski, które przyniosą ciekawe efekty.

Lista projektów, wybranych do dofinansowania:

- gmina Pisz - Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych - 30 tys. zł,
- Elbląg - Zielone przystanki w Elblągu - 30 tys. zł,
- gmina Stawiguda - Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacji - skwer z nasadzeniami przy ulicy Kwiatowej w Bartągu - 11 363,50 zł,
- Olsztyn - Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie - 16 786,44 zł,
- gmina Kurzętnik - Zielona gmina – nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Kurzętnik - 30 tys. zł,
- gmina Dźwierzuty - Gminne Obserwatorium Przyrody - 25 tys. zł,
- gmina Działdowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy naturalnym zbiorniku wodnym w miejscowości Klęczkowo - 20 tys. zł,
- gmina Banie Mazurskie - Park kieszonkowy „przy okrąglaku” w Baniach Mazurskich 29 900 zł,
- gmina Zalewo - Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa - 29 397 zł,
- gmina Ostróda - Mikroretencja wód w miejscowości Reszki - 25 tys. zł,
- gmina Piecki - Ekorewelacja w Cierzpiętach – 8500 zł,
- gmina Kiwity - Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP 500 zł,
- gmina Biskupiec - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni 26 553,06 zł.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK