Kontakt

Środowisko

Troska o czyste powietrze priorytetem w sezonie grzewczym

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Okres grzewczy, trwający zazwyczaj od października do marca, to czas największych przekroczeń zanieczyszczeń powietrza.

Dzieje się tak w związku ze zwiększoną emisją z ogrzewania indywidualnego opartego na paliwach stałych czyli tzw. niską emisją, będącą przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych, a także poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Wymienione zanieczyszczenia są bardzo uciążliwe dla zdrowia i negatywnie wpływają na jakość życia.

W miejscowościach czy na osiedlach z przeważającą zabudową jednorodzinną, w dniach, w których temperatura spada poniżej 0 st. C, wilgotność powietrza jest wysoka oraz praktycznie brak jest ruchu powietrza, możemy zauważyć występowanie smogu.

Wyniki wielu badań pokazują, że zarówno krótko- jak i długoterminowa ekspozycja na podwyższone stężenia typowych zanieczyszczeń powietrza wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i umieralnością związaną z chorobami układu oddechowego. Szczególnie narażonymi grupami są dzieci, osoby z istniejącymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego oraz osoby starsze.

Każdy z nas może wpłynąć na jakość otaczającego nas powietrza poprzez działania proekologiczne.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z cyklem materiałów filmowych o tematyce związanej z ochroną powietrza i poprawą jego jakości, przygotowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION, współfinansowanego przez województwo warmińsko-mazurskie.

Materiały filmowe o tematyce:

•    termomodernizacja

 

•    źródła ciepła

 


•    zadbajmy o własne zdrowie

 

•    lasy, zieleń miejska

 


•    transport publiczny


•    transport samochodowy

 

•    edukacja ekologiczna

 


•    farmy wiatrowe

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK