Kontakt

Środowisko

Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój

Forum Ekologiczne w Mikołajkach

XXII Samorządowe Forum Ekologiczne adresowane było do przedstawicieli samorządów lokalnych, środowisk naukowych oraz instytucji, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska.

Tegoroczne wydarzenie w Mikołajkach poświęcone było zagadnieniom dotyczącym ochrony przyrody i krajobrazu w kontekście zrównoważonego rozwoju województwa.

Impulsem do podjęcia tego typu tematyki było zakończenie projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, którego  beneficjentem jest województwo warmińsko-mazurskie, zrealizowano budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa (wieże widokowe czy ścieżki edukacyjne).

Doposażono również jednostki organizacyjne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parki krajobrazowe) i przystosowano ich siedziby do realizacji nowych interesujących programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

Podczas spotkania rozmawiano o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur, możliwościach i zasadach ochrony przyrody i krajobrazu, audycie krajobrazowym, a także o turystyce na obszarach cennych przyrodniczo.

Goście i prelegenci XXII Samorządowego Forum Ekologicznego wizytowali siedzibę Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, gdzie zwiedzili Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Izbą Przyrodniczą w Krutyni oraz Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni. Zwiedzili także ścieżką edukacyjną „Wokół stawu w Pieckach” – inwestycje zrealizowane w ramach projektu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK