Kontakt

Środowisko

30 mln zł na inwestycje w Działdowie

Spotkanie w sortowni w Działdowie

W siedzibie Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna” odbyły się uroczystości związane z dwoma inwestycjami o wartości ponad 30 mln zł w Działdowie. W spotkaniu uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Pierwszy z projektów polegał na modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie.

Przedmiotem była rozbudowa zakładu utylizacji nieczystości składowiska odpadów stałych o instalację kompostowania odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych. Projekt zrealizowany został na istniejącej kompostowni osadów ściekowych i odpadów organicznych w Zakrzewie.

Całkowita wartość wynosiła ponad 12 mln zł, z czego wartość unijnego dofinansowania to ponad 6,2 mln zł.

Z kolei za ponad 18,7 mln zł (unijne dofinansowanie 9,9 mln zł) zmodernizowano instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie (tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej).

Przedmiotem projektu było zmodernizowanie sortowni odpadów komunalnych w tym pochodzących z selektywnej zbiórki zlokalizowanej na terenie Stacji Przeładunkowej wraz z sortownią odpadów w Działdowie. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę obiektu sortowni oraz modernizację linii technologicznej do sortowania. W efekcie modernizacji wielkość budynku sortowni powiększyła się o 1151 m2.

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu recyklingu frakcji surowcowych (papieru, tworzyw sztucznych, metalu oraz szkła) począwszy od 2020 r. Realizacja inwestycji umożliwi sortowanie odpadów w ilości 35 000 Mg/rok, w tym 30 000 Mg/rok odpadów zmieszanych i 5 000 Mg/rok odpadów selektywnie zbieranych.

Beneficjentem obydwu projektów był Ekologiczny Związek Gmin ,,Działdowszczyzna”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK