Kontakt

Środowisko

Ponad 130 milionów euro na ochronę środowiska

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Rozpoczął się nabór wniosków w ośmiu konkursach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021.

Łączna kwota dofinansowania o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy to ponad 130 milionów euro na realizację działań związanych m.in. z inwestycjami w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury (połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni), poprawą efektywności energetycznej, czy budową/modernizacją systemów ciepłowniczych.

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są krajowymi operatorami odpowiedzialnymi za zarządzanie Programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki.

Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Nabory wniosków ogłoszono w następujących konkursach:

1. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej –
- Łączna alokacja Programu: 40 000 000 euro (ok. 172 636 000 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
- Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych –
- Łączna alokacja Programu: 20 000 000 euro (ok. 86 318 000 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
- Termin składania wniosków: do 15.07.2020r.

3. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach –
- Łączna alokacja Programu:  23 029 413 euro (ok. 99 392 643,57 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców   nieprzekraczającą 90 tys., organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 15.06.2020r.

4. Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków –
- Łączna alokacja Programu: 1 575 941 euro (ok. 6 801 603,76 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: instytucje prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową
- Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.

5. Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów) –
- Łączna alokacja Programu: 2,804,720 euro (ok. 12 104 891,04 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

6. Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi –
- Łączna alokacja Programu: 3,583,576 euro (ok. 15 466 355,65 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

7. Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami –
- Łączna alokacja Programu: 5 882 352 euro (ok. 25 387 642,99 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: odbiorcy prywatni lub publiczni, komercyjni bądź niekomercyjni, organizacje pozarządowe
- Termin składania wniosków: do 03.06.2020r.

8. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła –
- Łączna alokacja Programu: 37 988 705 euro (ok. 163 955 451,90 zł)
- Podmioty kwalifikowalne: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego a także ich związki
- Termin składania wniosków: do 30.06.2020r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK