Kontakt

Środowisko

45 ofert na ochronę dziedzictwa przyrodniczego

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska, jak również wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, w tym tworzenie i promocję giełd i platformy internetowej wymiary rzeczy używanych, zbieranie odpadów, a także działania na rzecz nie marnowania żywności centrów ponownego użytkowania przedmiotów.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło 45 ofert, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzyma 7 zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 107 250 zł.

Wśród tych ofert, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:
- Fundacja Puszczy Rominckiej – zadanie „Nie odpadom – kampania edukacyjna”,
- Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” – zadanie „Opracowanie i druk ilustrowanego przewodnika do oznaczania ważek Mazurskiego Parku Krajobrazowego”,
- Fundacja Rozwoju Regionów – zadanie „10 EDYCJA KONKURSU "EKO-SOŁECTWO" Pod honorowym patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Kampania Edukacyjna”,
- Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie” – zadania „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z bezdomnością zwierząt na terenie gminy Ostróda”,
- Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – zadanie „Gospodarka Obiegu Zamkniętego szansą na lepsze jutro”,
- Fundacja Zdanowicz Be Creative – Kreatywna Moc Pomagania – zadanie „Myśl globalnie - działaj lokalnie - warsztaty ekologiczne w Gadach”,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi – zadanie „Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś w sprzęt służący eliminowaniu zagrożeń występujących w środowisku przyrodniczym”.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK