Kontakt

Środowisko

Młodzież zapoznaje się z parkami krajobrazowymi

Ilustracja do tekstu

Do 7 listopada 2019 roku przyjmowane są zgłoszone do XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W wydarzeniu mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin, z wyjątkiem miast wojewódzkich. Wyjątek nie dotyczy dzielnic objętych granicami parku krajobrazowego.

Ideą inicjatywy jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski; poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska; zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach; doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Ważne jest również rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi oraz nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków czy pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Konkurs podzielony jest na etapy:
- szkolny - rywalizacja indywidualna wśród uczniów danej szkoły, z pośród uczestników wyłaniane są 4 osoby jako reprezentacja szkoły;
- gminny - rywalizacja drużynowa wśród reprezentacji szkół w gminach, etap odbywa się w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej szkoły z danej gminy;
- parkowy - etap podczas, którego wyłoniona zostanie drużyna reprezentująca park;
- wojewódzki - rywalizacja wśród drużyn reprezentujące parki z województwa warmińsko-mazurskiego;
- ogólnopolski - informację potwierdzającą realizację etapu ogólnopolskiego, szkoły otrzymają, po etapie parkowym w styczniu 2020.

Test na każdym z etapów składał się będzie z 25 pytań, z których 10 to tzw. pytania ogólne (identyczne we wszystkich województwach, dotyczące wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego.

Karta zgłoszeniowe należy przesłać na adres miejscowego parku krajobrazowego. 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK