Kontakt

Środowisko

Ruszył konkurs na segregowanie odpadów

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Zarząd województwa ustalił zasady kolejnego konkursu z zakresu gospodarki odpadowej. Do podziału będzie blisko 15 mln zł.

- Te środki chcemy przeznaczyć na budowę czy też modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale także na działania informacyjne i edukacyjne, promujące zapobieganie powstawaniu odpadów i ich sortowanie – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Konkurs potrwa od 2 do 16 września. Mogą w nim wziąć udział samorządy, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, zakłady opieki zdrowotnej, Lasy Państwowe. Środki na konkurs pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK