Kontakt

Środowisko

Wyróżnienia za wspieranie postaw proekologicznych

Rozdanie Nagród im. Janiny Wengris

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. prof. Janiny Wengris przyznawanej przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Samorząd województwa reprezentowała członek zarządu Jolanta Piotrowska. 

Po raz pierwszy w historii konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris przyznano dwie nagrody – honorując oddzielnie osobę prywatną oraz podmiot zbiorowy. Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: Lech Serwotka oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Lech Serwotka został doceniony za prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy leśnictwie Napromek w Nadleśnictwie Olsztynek, którego funkcjonowanie polega na przyjmowaniu zwierząt wymagających pomocy, udzieleniu im opieki weterynaryjnej, przetrzymywaniu ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczeniu do środowiska naturalnego. Inną ważną funkcją ośrodka jest edukacja ekologiczna.

Obecność dzikich zwierząt daje niepowtarzalną okazję do ich obserwacji, a kontakt z pacjentami ośrodka jest dla zwiedzających silnym przeżyciem emocjonalnym. Każdy odwiedzający ośrodek zdobywa cenną wiedzę na temat postępowania z dzikimi zwierzętami i dzięki temu zwiększeniu świadomości ludzi wydatnie wzrasta bezpieczeństwo dzikich zwierząt.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to stowarzyszenie istniejące od 1985 r. Przedmiotem działalności stowarzyszenia są głównie zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody na terenie Polski północno-wschodniej. Do priorytetów należy ochrona ptaków, w tym siedlisk, poznanie stanu i śledzenie zmian awifauny oraz szerzenie wiedzy na temat ptaków, o ich zagrożeniach i ochronie. Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie i pracownicy PTOP prowadzą badania ornitologiczne, np. koordynują wielkoobszarowe inwentaryzacje jak Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Poza tym PTOP zajmuje się edukacją ekologiczną poprzez szkolenia dla dorosłych, zajęcia w szkołach, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, wydawnictwa popularnonaukowe, naukowe i poradniki.
Nagroda im. prof Janiny Wengris przyznawana jest za wspieranie postaw proekologicznych, propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz jego ochrony od 2014 roku. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK