Kontakt

Środowisko

Finansowe wsparcie na poprawę akcji ratowniczych

Ilustracja do tekstu

4 czerwca 2019 roku rusza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Wsparcie związane jest z zakupem specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Sprzęt może być wykorzystywany w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych czy specjalistycznego sprzętu pływającego.

W ramach inicjatywy można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5 999 000 zł (w tym: NFOŚiGW- 5 999 000 zł).

Wnioski przyjmowane będą do 28 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: środki krajowe/portal Beneficjenta/wzory dokumentów.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK