Kontakt

Środowisko

Energie#Energia – międzynarodowe spotkanie w Rynie

Forum Ekologiczne w Rynie

Samorządowe Forum Ekologiczne, które odbyło się w Rynie, na stałe wpisało się w kalendarz pracy samorządowców Warmii i Mazur.

Ideą wydarzenia jest wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Była to również okazja do porównania metod pracy i sposobów działania poszczególnych gmin i powiatów.

- Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego planując strategię rozwoju regionu, duży nacisk kładzie na to, by realizacja priorytetów strategicznych, wdrażana była przy poszanowaniu wartości środowiska przyrodniczego regionu, stanowiącego jeden z najcenniejszych zasobów – mówił podczas konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin. - By zachować walory przyrodnicze i krajobrazowe dla przyszłych pokoleń niezbędne są inwestycje w ochronę środowiska – oczyszczalnie ścieków, sprawne systemy kanalizacyjne, instalacje recyklingu i zagospodarowywania odpadów czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Te działania są stale realizowane zarówno przez samorząd wojewódzki jak i przez lokalne samorządy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w tej dziedzinie i szybko doganiamy czołówkę europejską.

Na przestrzeni lat podejmowana problematyka obejmowała m.in. gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i krajobrazu czy odnawialne źródła energii.

20. edycja tej inicjatywy była wyjątkowa ze względu na jej międzynarodowy, bilateralny charakter. Po raz pierwszy miało formułę polsko-niemieckiej konferencji, której hasło przewodnie brzmiało „Energie#Energia”. To efekt dotychczasowych kontaktów z partnerskim krajem związkowym Saksonia-Anhalt, z którym samorząd województwa warmińsko-mazurskiego formalnie współpracuje od 2014 roku.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK