Kontakt

Środowisko

Wsparcie finansowe na usuwanie azbestu

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło nabór ofert w konkursie „Azbest 2019”. Oferty należy składać do 29 marca 2019 roku.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań zawartych w dwóch blokach.

Blok 2 - działania edukacyjno-informacyjne: działalność informacyjno-edukacyjna, organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych oraz wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest:
1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
- dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
- dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);

2. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
- dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
- dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).

WIĘCEJ INFORMACJI

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK