Kontakt

Zdrowie psychiczne

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego: 2019-2022

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został przyjęty Uchwałą nr Nr 60/848/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2019 roku.

Uchwała dostępna jest pod adresem:
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14123/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-regionalnego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-2019-2022-dla-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi kontynuację Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uwzględnia on zmiany w strukturze organizacji procesu udzielania świadczeń psychiatrycznych w naszym regionie, jak np. utworzenie w roku 2018 Centrum Zdrowia Psychicznego w Elblągu oraz zmiany wynikające z przepisów prawnych, odnoszących się do obszaru opieki psychiatrycznej. Fundamentalnym założeniem jest upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

W celu koordynacji zadań, wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, w dniu 10 czerwca 2020 roku Zarządzeniem nr 105/2020 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołano Zespół realizujący, koordynujący i monitorujący zadania dotyczące promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Natomiast w dniu 14 września 2021 roku Zarządzeniem nr 179/22021 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zaktualizowany jego skład.

Członkami Zespołu są przedstawiciele różnych środowisk, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz systemu oświaty, a także administracji publicznej, którzy posiadają szczególne kompetencje w zakresie problematyki funkcjonowania i organizacji ochrony zdrowia psychicznego.

Do Zadań Zespołu należy:
•    Dostarczanie merytorycznej wiedzy na potrzeby realizacji, koordynacji i monitoringu zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych
•    Opiniowanie sprawozdań oraz materiałów opracowanych w ramach Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia psychicznego na lata 2019-2022 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•    Aktywny udział w spotkaniach Zespołu związanych z realizacją Programu.

Zespołowi przewodniczy: Sylwia Cieśluk – kierownik Biura Polityki Zdrowotnej
Osoba do kontaktu: Justyna Orzeł – inspektor
tel. 89 521-69-92; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK