Kontakt

Finansowane ze środków samorządu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora w 2023 roku

Zapraszamy chętne pary do udziału w programie w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności w 2023 roku.

Zarząd województwa w dniu 21 marca 2023 roku podjął uchwałę nr 13/167/23/VI rozstrzygającą konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” w 2023 roku.

W wyniku postępowania konkursowego realizatorem Programu został podmiot:
Fundacja Naprocentrum – Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego Naprocentrum w Gdańsku,
ul. Wyspiańskiego 25, 80-434 Gdańsk.  

Celem Programu jest:
- zwiększenie dostępności do diagnostyki i leczenia niepłodności,
- określenie przyczyn niepłodności,
- zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem
- obniżenie kosztów leczenia poprzez dofinansowanie świadczeń diagnostycznych i leczenia niepłodności.

Kryteria udziału w programie:
Beneficjentami Programu mogą być pary, które spełniają następujące kryteria:
1. są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (potwierdzenie zamieszkania - kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego poświadczająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym/Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie województwa);
2. wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia;
3. przedłożą realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisane oświadczenie, że nie są uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat;
4. co najmniej od 12 miesięcy bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka w przypadku kobiet 20-35 lat lub 6 miesięcy w przypadku kobiet po 35 roku życia;
5. pary objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.
– o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285 z późn .zm.)
6. pary, które w 2022 roku rozpoczęły proces diagnostyczny ale z uwagi na bardzo krótki okres realizacji nie mogły skorzystać ze wszystkich świadczeń i wykorzystać kwoty dofinansowania  będą mogły dokończyć w 2023 roku diagnostykę i leczenie do łącznej kwoty dofinansowania nie przekraczającej 3000, 00 złotych/parę.

Kryteria wykluczenia z Programu:
Do programu nie zostaną zakwalifikowane pary, u których stwierdzono:
1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające uzyskanie i donoszenie ciąży;
3. brak macicy, jajowodów lub jajników;
4. azoospermia.

Realizacja programu: od 22 marca do 15 grudnia 2023 roku

Szczegóły zapisów do Programu:

Zgłoszenie chęci udziału w Programie możliwe jest w Olsztynie i Gdańsku:
1. osobiście
2. telefonicznie
3. drogą elektroniczną

Olsztyn - Piotr Kowalski - instruktor CrMS
Centrum Troski o Płodność Familia Nova
ul. Pieniężnego 2A pok. 12
10-005 Olsztyn
tel. 600 898 367

Gdańsk - Fundacja Naprocentrum
ul. Wyspiańskiego 25 Gdańsk Wrzeszcz
tel. 783 002 002 (poniedziałek-piątek 8:00-15:00)
tel. 692 511 090 (wtorek-piątek 9:00-14:00)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak wygląda udział w Programie?
- zainteresowana para zgłasza się do koordynatora Programu telefonicznie tel. 692511090 (wtorek-piątek 9:00-14:00) lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- koordynator Programu kwalifikuje parę, po uzupełnieniu stosownych dokumentów
- para jest kierowana na spotkanie do lekarza prowadzącego w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego Naprocentrum w Gdańsku – jest to pierwsza konsultacja lekarska z opracowaniem zindywidualizowanego programu leczenia oraz rozmowa edukacyjna
- lekarz prowadzący wnikliwie planuje ścieżkę diagnostyczno-leczniczą dla danej pary
- para udaje się na kolejne zaplanowane spotkania i wizyty: u instruktora Modelu Creightona, ginekologa, androloga, urologa, dietetyka, fizjoterapeuty uroginekologicznego, psychologa,
w zależności od indywidualnych potrzeb
- para na zakończenie programu wypełnia ankietę.

Więcej informacji na stronach:
www.naprocentrum.pl
http://www.naprotechnology.com.pl/
http://www.creightonmodel.pl/


Załączniki:
1. Załącznik nr 3 do Umowy – Oświadczenie uczestników
2. Załącznik nr 4 do Umowy – Oświadczenie RODO

Link do treści programu:

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16500/uchwala-w-sprawie-ogloszenia-i-przeprowadzenia-konkursu-ofert-na-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-dla-mieszkancow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresie-wsparcia-diagnostyki-i-leczenia-nieplodnosci-z-wylaczeniem-metod-medycznie-wspomaganej-reprodukcji-w-2023-roku-oraz-powolania-komisji-konkursowej..html


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK