Kontakt

Finansowane ze środków samorządu

Wsparcie diagnostyki i leczenia niepłodności 2023

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 3/13/23/VI z dnia 17 stycznia 2023 r. przyjął do realizacji Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” w 2023 roku.

Celem Programu jest między innymi zwiększenie dostępności do kompleksowych świadczeń diagnostycznych i leczenia niepłodności, zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem oraz obniżenie kosztów leczenia ponoszonych przez pary poprzez dofinasowanie do świadczeń diagnostycznych i leczenia. Realizacja powyższego Programu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy województwem a wyłonionym w drodze konkursu ofert realizatorem trwała do 15 grudnia 2022 roku.

Czas realizacji Programu w 2022 roku okazał się niewystarczający na objęcie wsparciem zakładanej w Programie liczby par, natomiast  zapisy Programu umożliwiają w kolejnej edycji kontynuację leczenia parom zakwalifikowanym i będącym w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego w 2022 roku. Widząc duże zainteresowanie udziałem w Programie, chęć kontynuacji leczenia oraz potrzebę wspierania finansowego par chcących posiadać potomstwo, w Budżecie Województwa na 2023 rok zabezpieczone zostały środki na kontynuację realizacji Programu w wysokości 150 000 złotych. Wysokość zarezerwowanych środków umożliwi włączenie do Programu 50 par.

Treść zaktualizowanego programu znajduje się:
https://bip.warmia.mazury.pl/2470/program-polityki-zdrowotnej-dla-mieszkancow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresie-wsparcia-diagnostyki-i-leczenia-nieplodnosci-z-wylaczeniem-metod-medycznie-wspomaganej-reprodukcji-na-rok-2023.html


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK