Kontakt

Finansowane ze środków samorządu

Wsparcie diagnostyki i leczenia niepłodności

„Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji”. 

20 września 2022 roku zarząd województwa podjął Uchwałę nr 46/543/22/VI rozstrzygającą konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji.

W wyniku postępowania konkursowego realizatorem Programu został podmiot:

Fundacja Naprocentrum – Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego Naprocentrum w Gdańsku, ul. Wyspiańskiego 25, 80-434 Gdańsk.  

Celem Programu jest:
- zwiększenie dostępności do diagnostyki i leczenia niepłodności,
- określenie przyczyn niepłodności,
- zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem
- obniżenie kosztów leczenia poprzez dofinansowanie świadczeń diagnostycznych i leczenia niepłodności.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na realizację Programu przeznaczył środki finansowe w wysokości 110 000,00 złotych. Kwota ta pozwoli wesprzeć diagnostykę i leczenie około 37 par z terenu województwa, do wysokości 3 000 złotych.

Kryteria udziału w programie:
Beneficjentami Programu mogą być pary, które spełniają następujące kryteria:
1.    są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (potwierdzenie zamieszkania - kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego poświadczająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym/Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie województwa);
2.    wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia;
3.    przedłożą realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisane oświadczenie, że nie są uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły
w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat;
4.    co najmniej od 12 miesięcy bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka w przypadku kobiet 20-35 lat lub 6 miesięcy w przypadku kobiet po 35 roku życia;
5.    pary objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285 z późn .zm.)

Kryteria wykluczenia z Programu:
Do programu nie zostaną zakwalifikowane pary, u których stwierdzono:
1.    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające uzyskanie i donoszenie ciąży;
3.    brak macicy, jajowodów lub jajników;
4.    azoospermia.
Zgłoszenie chęci udziału w programie (zapisy) możliwe jest:
•    osobiście;
1.    Olsztyn, Centrum Troski o Płodność Familia Nova, ul. Pieniężnego 2A
pok. 12, 10-005 Olsztyn
2.    Gdańsk, Fundacja Naprocentrum, ul. Wyspiańskiego 25, 80-434 Gdańsk
•    telefonicznie:
1.    Olsztyn, tel. 600 898 367
2.    Gdańsk: tel. 783 002 002 (poniedziałek-piątek 8:00-15:00)
          tel. 692 511 090 (wtorek-piątek 9:00-14:00);
•    drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Realizacja Programu dofinansowania wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego kończy się 15 grudnia 2022 roku.

Załączniki do pobrania:
1. Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestników o spełnieniu warunków przystąpienia do programu
2. Załącznik nr 4 – oświadczenie RODOA

...............................................................................................................................................................................................................................................................

W lipcu 2022 roku zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął do realizacji w 2022 roku „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji”.

Na realizację Programu zabezpieczono środki w wysokości 110 000,00 złotych, które pozwolą na objęcie wsparciem 37 par.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polegać będzie na zapewnieniu beneficjentom między innymi: zwiększenia dostępności do diagnostyki i leczenia niepłodności, określenia przyczyn niepłodności, zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem oraz obniżenie kosztów leczenia poprzez dofinasowanie świadczeń diagnostycznych i leczenia niepłodności.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które:
–    mieszkają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
–    wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat wg rocznika urodzenia),
–    przedłożą realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisane oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat (z wyłączeniem par, które zakwalifikowały się do programu w roku poprzednim i z niego nie zrezygnowały),
–    co najmniej od 12 miesięcy bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka w przypadku wieku kobiety 20 – 35 lat lub 6 miesięcy w przypadku kobiet po 35 roku życia lub bezpośrednio po zadeklarowaniu planów prokreacyjnych w przypadku kobiet po 40 roku życia oraz kobiety i mężczyźni z nieprawidłowościami w badaniu przedmiotowym lub podmiotowym,
–    pary objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. – oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, poz. 2135 z późn. zm).

Do programu nie zostaną zakwalifikowane pary, u których stwierdzono:
–    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
–    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające uzyskanie lub donoszenie ciąży,
–    brak macicy, jajowodów lub jajników
–    azoospermia.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o konkursie i dokumenty do pobrania


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK