Kontakt

Sport i Zdrowie

Oferty sportowe i turystyczne bez barier

Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa - podczas otwarcia konferencji

O tym, jak możemy dostosowywać ofertę turystyczną i sportową regionu, aby była dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozmawiali uczestnicy konferencji „Sport i turystyka bez barier. Dobre praktyki dla samorządów i organizacji pozarządowych”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in. urzędów i instytucji samorządowych, stowarzyszeń lokalnych, organizacji społecznych, klubów sportowych czy punktów informacji turystycznej.

Samorząd województwa reprezentowała Jolanta Piotrowska, członek zarządu. Uczestnicy konferencji zyskali doskonałą okazję, aby zdobyć mnóstwo praktycznej wiedzy z zakresu dostosowania materiałów promocyjnych, oferty turystycznej oraz obiektów sportowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami.

Wielkim atutem konferencji byli profesjonalni i charyzmatyczni prelegenci, z wielkim zaangażowaniem prezentujący zagadnienia, którymi zajmują się na co dzień. Marlena Rogowska, ekspert ds. eliminowania barier w turystyce, podjęła się odpowiedzi na pytanie, na ile turystyka osób z niepełnosprawnościami jest dziś innowacją, a na ile normą. Podawała przy tym liczne przykłady dotyczące tworzenia oferty turystycznej dla osób głuchych. Małgorzata Czopińska, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, dzieliła się z zebranymi doświadczeniami i wnioskami z realizacji projektu „Sport bez barier” w ramach programu Erasmus+ Sport. Z kolei Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, omówił działania „Mazury bez barier”, realizowane przez ten park jako część międzynarodowego projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”.


Po części plenarnej uczestnicy konferencji odbyły się dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich dotyczyły dostosowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprowadził je Mariusz Trzeciakiewicz, prezes Fundacji Katarynka, przypominając o aktualnych wymogach dla JST i instytucji publicznych w tym względzie oraz omawiając kwestie przygotowania filmów promocyjnych z uwzględnieniem audiodeskrypcji, napisów, tłumaczenia na język migowy.

Drugie warsztaty dotyczyły dostępności architektonicznej obiektów sportowych. Prowadzący je Marek Zagroba, ekspert ds. architektury i urbanistyki, najpierw omówił aktualne przepisy dotyczące obiektów budowlanych, a potem wymieniał się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z dostosowaniem obiektów sportowych do potrzeb osób poruszających się na wózku, niewidomych, słabowidzących czy niesłyszących.

Podsumowując konferencję, jej uczestnicy zgodnie uznali, że poruszane tematy były dla nich niezwykle przydatne, zarówno w kontekście bieżącej pracy, jak i planowania przyszłych działań. Stwierdzili również, że dostosowanie przekazu społecznego, ofert i obiektów do szczególnych potrzeb różnych grup osób może przyczynić się do rozwoju turystyki i sportu oraz być pomocne w dobrej promocji regionu.

Organizatorem wydarzenia był Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK