Kontakt

Sport i Zdrowie

Stypendia sportowe - zgłoszenia do 31 stycznia

Ilustracja do tekstu

Do 31 stycznia 2022 roku przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

W życie wchodzą zmiany do uchwały sejmiku województwa w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nabór skierowany jest do sportowców reprezentujących województwo warmińsko-mazurskie, którzy osiągnęli wysoki wynik w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Stypendium może być przyznane osobie fizycznej, uprawiającej dyscyplinę i konkurencję w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych.

Na wsparcie mogą liczyć sportowcy, którzy w 2021 roku:
- brali udział w igrzyskach olimpijskich/ paraolimpijskich/ igrzyskach głuchych
- zajęli miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów/ młodzieżowców/ juniorów;
- zajęli miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów/ młodzieżowców/ juniorów;
- zajęli miejsce I podczas uniwersjady;
- zajęli miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów;
- zajęli miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców/ juniorów
Wnioski mogą składać kluby, związki sportowe, a także sami kandydaci.
Stypendium może być przyznane na okres od trzech do dziesięciu miesięcy w danym roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK