Kontakt

Sport i Zdrowie

Upowszechnianie aktywności sportowej

Ilustracja do tekstu

80 tys. zł trafi z budżetu samorządu województwa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej w 2021 roku.

Celem konkursu było upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Inicjatywa obejmuje realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych”.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2021, które organizują masowe imprezy i zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim.

Komisja zaproponowała przyznanie dotacji siedmiu podmiotom, których oferty spełniły wymogi formalne.

WYKAZ DOFINANSOWANYCH ORGANIZACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK