Kontakt

Sport i Zdrowie

4 miliony unijnego wsparcia dla szpitala w Pasłęku

Podpisanie umowy w szpitalu w Pasłęku

W Szpitalu Powiatowym w Pasłęku marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i  prezes zarządu szpitala Iwona Chełchowska podpisali umowę na dofinansowanie budowy nowego obiektu szpitalnego.

Wsparcie jest przeznaczone na realizację projektu „Budowa Budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego”.

Zadania polegają na budowie nowego budynku dwu kondygnacyjnego o łącznej pow. użytkowej 1308,57 m2, który zostanie włączony w istniejący zespół zabudowy szpitala. Działać w nim będą dwie jednostki: oddział rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych i ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Wszystkie świadczone w obiekcie usługi będą rozszerzeniem zakresu usług obecnie wykonywanych, w ramach umów między szpitalem a NFZ.

Wartość inwestycji to ponad 5,5 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 3,4 mln zł.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK