Kontakt

Sport i Zdrowie

Unijne pieniądze na remont olsztyńskiej hali Uranii

Mecz w hali Urania

Zarząd województwa zatwierdził kolejne zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przesunięcie pieniędzy między osiami priorytetowymi RPO WiM 2014-2020 umożliwi wdrożenie w trybie pozakonkursowym projektu przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie.

Szacowana wartość projektu to 187,8 mln zł, unijne dofinansowanie – blisko 130 mln zł.

Są to kolejne działania będące wynikiem reprogramowania RPO WiM 2014-2020, tym razem dotyczą Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK