Kontakt

Sport i Zdrowie

Wsparcie samorządu województwa na e-zdrowie

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu puli środków w konkursie na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 3 Cyfrowy region, Działanie 3.2 E-zdrowie). Zwiększenie  alokacji z blisko 5 mln zł do 11,8 mln zł  pozwoliło na wsparcie siedmiu projektów.

Wsparcie trafi do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu, Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SPECMED” w Ełku oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

LISTA PROJEKTÓW


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK