Kontakt

Sport i Zdrowie

Samorząd stawia na rozwój kultury fizycznej

Ilustracja do tekstu

Ponad 1,7 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwój sportu w regionie w otwartym konkursie ofert na realizację niektórych zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Finansowe wsparcie może być przeznaczone na:

1)    wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;
2)    przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3)    wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych;
4)    wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Muszą być zrealizowane w 2020 roku, zakończone nie później niż do 31 grudnia.

Wnioski przyjmowane są do 30 grudnia 2019 roku, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi do 28 lutego 2020 roku. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach w zakresie poszczególnych zadań konkursowych.

Informacji udziela Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: pod numerami telefonów: 89 521 69 30 (sekretariat), 89 521 69 oraz 89 521 69 37.

DO POBRANIA:
- Uchwała Nr 57/790/19/VI
- Ogłoszenie konkursowe
- Karta oceny merytorycznej
- Załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursowego - zad.2.2 - 1A
- Załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursowego - zad.2.2 - 1B
- Załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursowego - zad.2.2 - 1C
- Załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursowego - zad.2.2 - 1D


 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK