Kontakt

Sport i Zdrowie

Przekazanie sprzętu w ramach pomocy humanitarnej

Przekazanie sprzętu w olsztyńskim szpitalu

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie przekazał 40 terminali komputerowych wraz z monitorami oraz trzy serwery komputerowe delegacji z Międzyrejonowego Zespołu Ftyzjopulmonologicznego z Kołomyi (Ukraina).

Współpraca szpitala z Międzyrejonowym Zespołem Ftyzjatropulmonologicznym w Kołomyi rozpoczęła się w roku 2014 podpisaniem umowy trójstronnej, w której partnerem była Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Partnerzy zobowiązali się wówczas m. in do wymiany informacji służących ratowaniu i przywracaniu zdrowia pacjentów; konsultacji specjalistycznych wybranych, trudnych przypadków klinicznych; wymiany doświadczeń w ramach ratownictwa medycznego oraz przekazywania sprzętu i urządzeń medycznych w formie darowizny.

Wzajemna współpraca zaowocowała przekazaniem dla partnerów z Ukrainy aparatu ekg, bronchofiberoskopu wraz ze źródłem światła, zestawu komputerowego oraz karetki pogotowia z drobnym sprzętem ratowniczym.

W lipcu 2019 roku przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zaproponowali przyjęcie darowizny w ramach pomocy humanitarnej w postaci czterdzieści terminali komputerowych wraz z monitorami oraz trzy serwery komputerowe.

Międzywydziałowa Przychodnia Ftyzjatropulmonologiczna Kołomyja znajduje się w okręgu Kołomyja w centrum regionu Iwano-Frankowskiego w południowo-wschodniej części Ukrainy i zajmuje powierzchnię ponad 1026 km2.

W skład Międzywydziałowej Przychodni Ftyzjatropulmonologicznej wchodzą:
- dział ambulatorium;
- 2 oddziały szpitalne (oddział szpitalny nr 1c. Cień - 50 łóżek, w tym 20 łóżek do opieki paliatywnej, oddział szpitalny nr 2–50 łóżek), 10-dniowe łóżka szpitalne;
- Laboratorium kliniczno-diagnostyczne II poziomu.

Pozostałe działy obejmują m i.: gabinet rentgenowski (2 aparaty rentgenowskie, fluorograf), 2 sale ćwiczeń, funkcjonalne biuro diagnostyczne oraz gabinet stomatologiczny. W Przychodni Ftyzjatropulmonologicznej pracuje 156 osób.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował marszałek Gustaw Marek Brzezin.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK