Kontakt

Sport i Zdrowie

Dofinansowanie na poprawę bazy sportowej i turystycznej

Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim

Spotkanie związane z podpisaniem umów w ramach konkursów „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku” oraz „Łączy nas turystyka w 2019 roku” odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Ideą pierwszego przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury sportowej, poprawa stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży czy profilaktyka i promocja zdrowia.

Do podziału było 650 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

Każda gmina mogła złożyć tylko jeden wniosek. Łącznie wpłynęło ich 68 na kwotę ponad 2,3 mln zł. Komisja konkursowa wybrała do realizacji 20 działań, które muszą być zakończone do końca 2019 roku. Dofinansowanie z budżetu województwa mogło wynieść nie więcej niż 50 tys. zł.

Z kolei ideą konkursu „Łączy nas turystyka w 2019 roku” jest rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Na te działania wpłynęło 41 wniosków o łącznej wartości 780 tys. zł. O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy z województwa warmińsko-mazurskiego. Ostatecznie wybrano 13 wniosków na łączną kwotę 150 tys. zł.

Lista gmin, które otrzymały dotacje z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”

Wykaz ofert, które otrzymały dotacje z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”. 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK