Kontakt

Sport i Zdrowie

Wielkie zainteresowanie konkursami grantowymi

Ilustracja do tekstu - kajaki

W czerwcu zarząd województwa ogłosił konkursy na małe granty na infrastrukturę sportową oraz turystyczną i rekreacyjną.

Obydwa cieszyły sie ogromnym zainteresowaniem, wnioski napływały do Urzędu Marszałkowskiego do 29 lipca.

- Po rozliczeniu finansowym działalności samorządu województwa w 2018 roku zostały nam wolne środki, część z nich zdecydowaliśmy się przeznaczyć na sport i turystykęmówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Potrzebne były chęci, dobre pomysły i środki na wkład własny do inwestycji.

Samorządy z Warmii i Mazur wykazały się niezwykłą inwencją – wpłynęło wiele wniosków na kwoty znacznie przekraczające dostępne środki.

W sporcie do podziału jest 650 tys. zł. Środki przeznaczone są na inwestycje, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu, zaopatrzenie obiektów sportowych. Wpłynęło 66 wniosków na kwotę ponad 2,3 mln zł.

W turystyce i rekreacji do podziału jest 150 tys. zł. Na te działania wpłynęło 41 wniosków o łacznej wartości 780 tys. zł.

Trwa sprawdzanie wszystkich dokumentów, a wyniki konkursu wkrótce zatwierdzi zarząd województwa.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK