Kontakt

Sport i Zdrowie

Sportowe kluby mogą liczyć na finansowe wsparcie

Ilustracja do tekstu

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł.

Jest to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej trzy lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wsparcie może być również przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie.

Wysokość dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) – w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców. Zalecane jest rozdysponowanie dofinansowania 3 wynagrodzenia dla szkoleniowca w ramach całego okresu realizacji zadania, wskazanego we wniosku. 

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki zostało wspartych 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 dofinansowaliśmy działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK