Kontakt

Sport i Zdrowie

Placówki opieki zdrowotnej inwestują w przyszłość

Podpisanie umowy

Umowy na zakup nowoczesnego sprzętu, przebudowę czy poprawę warunków infrastrukturalnych zostały dzisiaj (20 września 2017) podpisane z przedstawicielami placówek opieki zdrowotnej z Warmii i Mazur.

Wsparcie z funduszy unijnych przyczynia się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia. 

Podpisy pod umowami złożyli m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisano dzisiaj kolejnych osiem umów.

- Chciałbym wszystkim serdecznie pogratulować, bo w tym okresie programowania nie jest dużo pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia – mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin. – Podzieliliśmy te środki na trzy schematy, które wiążą się z przekazaniem unijnego wsparcia na placówki podstawowej opieki zdrowotnej, szpitale powiatowe czy szpitale wojewódzkie. Cieszę się, że dzięki tym działaniom poprawią się usługi medyczne, z których korzystają na co dzień nasi mieszkańcy.

Zadanie realizowane jest w ramach osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTÓW:

 • Doposażenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (zakup aparatu USG) to koszt ponad 267 tys. zł,  z czego dofinansowanie wynosi 227 tys. zł.
 • Gabinet Masażu i Fizjoterapii "XENIUM ALFA" wzbogaci się o nowy sprzęt rehabilitacyjny (leczenie chorób układu krążenia poprzez zakup urządzeń min. do mechanicznego masażu limfatycznego, wanny terapeutycznej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci dwóch samoobsługowych głowic do ultradźwięków, dwóch aparatów dwukanałowych do elektroterapii, dwóch aparatów do terapii polem magnetycznym, dwóch leżanek do pola magnetycznego z solenoidem, dwóch leżanek lekarskich, dwóch lamp sollux). Koszt projektu to 163 tys. zł, z czego ponad 136 tys. zł wynosi dofinansowanie.
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych PROVITA Aleksandra Maria Nowicka-Woźniak, Marcin Sierzpowski spółka partnerska chce zakupić aparat USG, spirometr, aparat KTG, aparat EKG, pulsoksymetr, holter ciśnieniowy oraz zestaw do monitorowania temperatury. W ramach projektu zostanie również zakupione oprogramowanie ułatwiające gromadzenie i analizę wyników badań oraz komunikację z pacjentem i zarządzanie procesem diagnostyczno-leczniczym. Koszt to ponad 252 tys. zł, natomiast wysokość dofinansowania to 207 tys. zł.
 • Projekt Szpitala Powiatowego w Kętrzynie to przede wszystkim wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego. Całkowita wartość projektu to ponad 1, 4 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł to dofinansowanie.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Specmed” za kwotę 167 tys. zł (wysokość dofinansowania: ponad 135 tys. zł) zamierza zakupić aparat USG z sondami.  
 • Doposażenie Rodzina Sp. z o.o. w Iławie to zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej (USG, fotel stomatologiczny wraz z instrumentami, dwukanałowy aparat do elektroterapii, lampa do naświetlań światłem podczerwonym, aplikator skanujący do laseroterapii, aplikator skanujący laserowy) o wartości 265 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 265 tys. zł.
 • Projekt Bykowski Urocentrum Spółka Jawna polega na zakupie videocystoskopu. Wnioskodawca kupując videcystoskop będzie mógł wprowadzić nową ofertę, a co za tym idzie wykonywać zdecydowanie większą ilość zabiegów, co przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na badanie. Koszt to ponad 149 tys. zł z czego 120 tys. zł to dofinansowanie.
 • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie zdecydował się na zakup Aparatu USG i Aparatu do kriochirurgii. Zabiegi kriochirurgii są świadczeniem gwarantowanym w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej między innymi w zakresie udzielania świadczeń w poradni położniczo-ginekologicznej. Zakupione urządzenia zainstalowane będą w siedzibie SPGZOZ w Rybnie. Koszt inwestycji to 262 tys. zł, z czego 220 tys. wynosi dofinansowanie. 

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK