Kontakt

Sport i Zdrowie

Stypendia dla uzdolnionych sportowców – konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii dotyczących zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 12 października 2017 roku do Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Departamentu. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, uprawiającej dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, objętą programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych, która w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego osiągnęła jeden z następujących wyników sportowych:
- zajęła miejsce I-VIII podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
- zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców i juniorów;
- zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców i juniorów;
- zajęła miejsce I podczas uniwersjady;
- zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów;
- zajęła miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są: klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; związek sportowy, właściwy dla danego sportu; kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun prawny.

WIĘCEJ INFORMACJI 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK