Kontakt

Sport i Zdrowie

Placówki medyczne na Warmii i Mazurach z unijnym wsparciem

Podpisanie umów

Kolejne umowy na zakup nowoczesnego sprzętu, przebudowę czy poprawę warunków infrastrukturalnych zostały podpisane z placówkami z Morąga, Nidzicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Podpisy pod umowami złożył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy otrzyma 4 mln zł (całkowita wartość projektu 12,4 mln zł) na rozbudowę i doposażenie budynku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK.

Z kolei 3,4 mln zł (całkowita wartość projektu 5,1 mln zł) trafi do szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Dzięki unijnemu wsparciu zostanie przebudowany i rozbudowany istniejący budynek.

O wsparcie starał się również Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. Zakup tomografu komputerowego 16-kanałowego to koszt 1,3 mln zł, z czego 1,1 mln zł wynosi dofinansowanie.

Zadanie realizowane jest w ramach osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK