Kontakt

Co nowego?

Zapoznaj się z publikacjami z województwa opolskiego

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami nt. rewitalizacji z województwa opolskiego. Zawierają one nie tylko ujęcie teoretyczne tematu (w zróżnicowanych obszarach tematycznych), ale również odnoszą się do elementu programowania rewitalizacji na poziomie krajowym czy regionalnym i przedstawiają aspekty praktyczne z zakresu rewitalizacji (zaprezentowanie dobrych praktyk, przykłady opracowanych dokumentów).

Publikacja pn. „Rewitalizacja. Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki” (dostępna pod linkiem: https://rewitalizacja.opolskie.pl/2023/03/03/rewitalizacja-inspiracje-i-doswiadczenia-dla-zintegrowanych-dzialan-na-rzecz-lokalnej-spolecznosci-przestrzeni-i-gospodarki/)

Trzy robocze poradniki (dokumenty) przydatne w procesie opracowania GPR (dostępne pod linkiem https://rewitalizacja.opolskie.pl/2023/03/03/robocze-poradniki-przydatne-w-procesie-opracowania-gpr/):
- Kluczowe działania niezbędne w procesie opracowania gminnego programu rewitalizacji;
- Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w gminnym programie rewitalizacji wraz z formularzem karty projektu;
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami niezbędnymi do wyłonienia wykonawcy zewnętrznego do opracowania gminnego programu rewitalizacji.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK