Kontakt

Co nowego?

Newsletter nr 11 – kolejna odsłowna informacji o rewitalizacji

Zapraszamy na kolejną odsłonę newslettera, która dotyczy kwestii środowiskowych w procesach rewitalizacji.

Dlaczego planując działania rewitalizacyjne warto postrzegać zieleń jako potencjał obszaru rewitalizacji i zasób, który warto chronić i rozwijać?

Oprócz poprawy estetyki przestrzeni w mieście i w danej dzielnicy, zieleń służy nam jako miejsca rekreacji i wypoczynku, pełni funkcje zdrowotne, ochronne czy stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt.

Zdecydowanie przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Dbałość o środowisko jest nierozerwalnie związana z modernizacją budynków mieszkalnych – efektywność energetyczna, budownictwo zrównoważone to zjawiska, które powinny być obecne w dobrych procesach rewitalizacji.  

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami z ww. zakresu w postaci przedstawienia źródeł wiedzy i dobrych praktyk.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK), który jest interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się zmianami klimatu i ich skutkami.

Ośrodek swoje działania rozpoczął w kwietniu 2020 r. w strukturach IOŚ-PIB. Dostarcza on wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, wspierając administrację publiczną i samorządy, współpracując m.in. ze środowiskiem akademickim oraz instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą. Wsparciem obejmuje również biznes i organizacje pozarządowe.

KOZK realizuje projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu, edukacji klimatycznej. Obszarem jego działalności jest także odporność klimatyczna sprawiedliwa transformacja, bezemisyjny i niskoemisyjny transport, zielone innowacje, zrównoważone finanse.

W ramach swojej działalności KOZK wydaje także Kwartalnik KOZK, który ma stanowić inspirujące źródło wiedzy, dobrych praktyk i przydatnych rozwiązań, jak i forum dialogu o polskiej drodze do neutralności klimatycznej. Dotychczasowe publikacje (dostępne na stronie internetowej KOKZ):

Kwartalnik KOZK 1/2021: Miasta z klimatem

Kwartalnik KOZK 2/2021: Zielone finanse i miejska odporność klimatyczna

Kwartalnik KOZK 3/2021: Sprawiedliwa Transformacja

Na szczególną uwagę zasługuje Kwartalnik KOZK 4/2021: Zrównoważone finanse, gdyż w nim m.in. znajduje się artykuł pt. „Zamiast betonozy. Rewitalizacja miast – dla ludzi i klimatu”.

Dostępny jest pod linkiem: https://ios.edu.pl/strona-glowna/kwartalnik-kozk-4-2021-zrownowazone-finanse/

Zapraszamy do lektury!

Wyszukiwarka EkoDotacji

W ramach platformy internetowej KOZK została uruchomiona Wyszukiwarka EkoDotacji: http://ekodotacje.ios.edu.pl/

W wyszukiwarce EkoDotacji znajduje się ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Jest bazą wiedzy na temat aktualnych programów wsparcia w zależności od rodzaju danej inwestycji.

Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje z różnego zakresu – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc.

Więcej informacji na temat wyszukiwarki EkoDotacji znajduje się pod linkiem: https://ios.edu.pl/aktualnosci/ruszyla-wyszukiwarka-ekodotacji-wszystkie-rodzaje-wsparcia-zielonych-inwestycji-w-jednym-miejscu/

 

Seria publikacji „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic”

Zapraszamy do lektury serii publikacji pn. Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic, opracowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Publikacje stanowić mogą źródło wiedzy dla samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miast w związku z wyznaniami wynikającymi ze zmian klimatu.

Dużą i istotną w monografiach odgrywają dobre praktyki dotyczące kształtowania zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach, w tym także w kontekście rewitalizacji, które stanowić mogą inspirację do realizacji podobnych działań na terenach swoich miejscowości lub gmin. Z punktów widzenia rewitalizacji szczególnie należy zwrócić uwagę na TOM II i III publikacji.

W skład serii wchodzą następujące tomy (dostępne pod linkiem https://ecomy.irmir.pl/category/bw/):

Publikacje powstały w ramach realizacji projektu pt. “Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA

Zachęcamy do uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin w ramach kolejnego etapu projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Szkolenia realizowane są przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Fundację Poszanowania Energii oraz Inicjatywę Mieszkaniową dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe).  

Szkolenia realizowane są w okresie marzec-czerwiec i obejmują swoim zakresem:  

  1. Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji – aspekty prawne i finansowe. 
  2. Wprowadzenie standardów do efektywności energetycznej – programy i modele wsparcia. 
  3. Poprawa efektywności energetycznej modernizowanych budynków mieszkalnych. 

W przeciągu najbliższego półrocza planowane jest przeprowadzenie sześciu jednakowych szkoleń stacjonarnych w różnych lokalizacjach dla przedstawicieli z urzędów, zarządców nieruchomości, wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, TBSów, organizacji pozarządowych lub innych interesariuszy.

Organizatorzy kierują zaproszenie do przedstawicieli miast posiadających gminne programy rewitalizacji lub inne uchwały dotacyjne, wspierające remonty prywatnych budynków mieszkalnych.   

Więcej informacji o szkoleniach na stronie: https://edina.irmir.pl/aktualnosci-2/

Publikacja „Węglem i nie węglem”

Zapraszamy do lektury publikacji „Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania”

W publikacji omawiane są wyniki badania, które wskazują, że kamienice mogą być niemal równie ciepłe, jak współczesne budynki. Odejście od paliw stałych jest warunkiem nie tylko poprawy jakości powietrza w miastach, ale również zachowania atrakcyjności kamienic dla przyszłych pokoleń.

 

Publikacja jest efektem pracy naukowców z Wydziałów Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, działających w ramach Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego.

 

Publikacja powstała w realizacji komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY 4 (https://divercity4.pl/), finansowanej w ramach Środków Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Podcast o miastach  

Natomiast dla tych, co wolą posłuchać polecamy poszerzenie swojej wiedzy w formie podcastów Urbcast – np. odcinki:

 Odcinek 80: Budownictwo zrównoważone – czyli jak budować dla przyszłych pokoleń? (gościni: Alicja Kuczera – CEO w PLGBC – Polish Green Building Council): https://urbcast.pl/odcinek80/  Z odcinka można dowiedzieć się, że sposób w jaki budujemy, ma przełożenie nie tylko na nasze życie, ale przede wszystkim na życie przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest aby włączyć do procesów planowania i projektowania myślenie długoterminowe, aby uwzględnić w nim oddziaływanie na przyszłe życie mieszkańców.

Odcinek 64: Jak i po co projektować DLA krajobrazu? (gościni: Natalia Budnik): https://urbcast.pl/odcinek64/ Z odcinka można dowiedzieć się, że architektura krajobrazu to nie jedynie projektowanie ogrodów. Wystarczy spojrzeć na topowe zagraniczne projekty dla krajobrazu, aby zrozumieć, że ta dziedzina kryje zdecydowanie więcej.

Do posłuchania także na platformach podcastowych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK