Kontakt

Informatyzacja

Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - stan na 6 marca 2017

Departament Społeczeństwa Informacyjnego podjął inicjatywę stworzenia Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, który realizowany wspólnie z Powiatami i Gminami stanie się fundamentem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

 Po przeprowadzeniu konsultacji 23 lipca 2014 r. podpisany został List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, a następnie opracowane zostały projekty uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości inwestycji dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” oraz w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na potrzeby infrastruktury „ostatniej mili”.

Inicjatywa ta ma na celu obniżenie barier inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zacieśnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Warmii i Mazur na rzecz pozyskiwania środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Potwierdzeniem woli wspólnej realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur jest podpisanie Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

Solidarne podjęcie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli decyzji o zmianie prawa lokalnego w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz stosowania zwolnień podatkowych jest warunkiem powodzenia przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Plan Cyfrowy będzie jednocześnie realizacją założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej określającej cele, jakie powinny być osiągnięte do 2020 r. w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, tj. do końca 2020 r. 100 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 30 Mb/s, a co najmniej 50 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 100 Mb/s.


Podejmując te działania wskazane jest również uwzględnienie, że osiągnięcie tych celów jest możliwe wyłącznie, jeżeli zmaksymalizuje się efekty finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków unijnych, co następuje poprzez: 
1. realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (dalej „Projekt SSPW”), w którym budowana jest regionalna sieć szkieletowo-dystrybucyjna,
2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (dalej „POPC”) na lata 2014-2020, w którym udzielane będzie ponad 1 mld euro na budowę sieci dostępowych (infrastruktury „ostatniej mili”).


Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur powoli staje się rzeczywistością. Kolejne jednostki samorządu podpisują Porozumienie oraz podejmują decyzje o zmianie lokalnego prawa – treść uchwał Rad Gmin i Powiatów dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl oraz w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych jednostek.

Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (15.01.2016.)
l. p. Jednostka samorządu terytorialnego rodzaj JST List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur Uchwała Rady Gminy/Powiatu/Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy/Powiatu/Sejmiku Województwa na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Uchwały zmniejszające opłaty za zajęcia pasa  Porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur 
1 Gmina Banie Mazurskie  wiejska nie  Uchwała Nr VI/38/2015      
2 Gmina Barciany wiejska  nie  Uchwała Nr XI/70/2015  Uchwała Nr XI/69/2015   tak
3 Gmina Barczewo  miejsko-wiejska nie Uchwała Nr XI/81/15 Uchwała Nr III(22)14   tak
4 Gmina Bartoszyce wiejska tak Uchwała Nr XLIV/387/2014  Uchwała Nr XLIV/386/2014   tak
5 Gmina Bartoszyce  miejska  nie         
6 Gmina Biała Piska miejsko-wiejska tak Uchwała Nr XI/63/2015      
7 Gmina Biskupiec miejsko-wiejska tak Uchwała Nr XI/72/15      tak
8 Gmina Biskupiec Pomorski wiejska nie  Uchwała Nr IX/87/15 Uchwała Nr XIII/130/15   tak 
9 Gmina Bisztynek miejsko-wiejska tak Uchwała Nr XII/64/15 Uchwała Nr XII/65/15    tak 
10 Gmina Braniewo wiejska tak Uchwała Nr 71/VI/2014 Uchwała Nr 31/VII/2014   tak 
11 Gmina Braniewo miejska tak        
12 Gmina Budry wiejska tak Uchwała Nr VIII/44/2015  Uchwała Nr VIII/45/2015    tak
13 Gmina Dąbrówno  wiejska nie  Uchwała Nr IX/53/15 Uchwała Nr IX/52/15   tak
14 Gmina Dobre Miasto  miejsko-wiejska nie  Uchwała Nr LXIII/423/2014      
15 Gmina Dubeninki wiejska tak  Uchwała Nr VI/37/2015 Uchwała Nr XXVIII/207/2014   tak
16 Gmina Dywity  wiejska nie  Uchwała Nr X/60/15 Uchwała Nr IX/52/15    
17 Gmina Działdowo wiejska tak Uchwała Nr XLVIII/398/2014 Uchwała Nr XLIX/412/14   tak
18  Gmina Działdowo  miejska nie Uchwała Nr XII/87/15  Uchwała Nr XII/86/15    tak
19 Gmina Dźwierzuty wiejska  nie  Uchwała Nr X/70/15 Uchwała Nr X/69/15    tak 
20 Gmina Elbląg wiejska tak Uchwała Nr VI/38/2015 Uchwała Nr VI/39/2015   tak
21 Gmina Elbląg  miejska  tak  Uchwała Nr X/208/2015 Uchwała Nr IX/155/2015     
22 Gmina Ełk wiejska  nie         
23 Gmina Ełk  miejska  nie        
24 Gmina Frombork  wiejsko-miejska nie        tak
25 Gmina Gietrzwałd wiejska nie Uchwała Nr XLIX/509/2014      
26 Gmina Giżycko miejska tak        
27 Gmina Giżycko  wiejska nie      XXVIII/286/2016  
28 Gmina Godkowo wiejska tak

Uchwała Nr X/41/2015

Uchwała Nr X/40/2015

  tak
29 Gmina Gołdap miejska tak Uchwała Nr LVI/405/2014      
30 Gmina Górowo Iławeckie wiejska tak Uchwała Nr III/20/15  Uchwała Nr III/19/2015XXII/190/16  Uchwała nr XXII/189/16 tak
31 Gmina Górowo Iławeckie miejska tak        
32 Gmina Grodziczno wiejska tak Uchwała Nr VII/63/2015      tak 
33 Gmina Gronowo Elbląskie  wiejska nie  Uchwała Nr III/19/2014     tak
34 Gmina Grunwald  wiejska nie  Uchwała Nr IX/53/2015 Uchwała Nr IX/52/2015    tak 
35 Gmina Iława wiejska tak Uchwała Nr VI/47/2015 Uchwała Nr VI/46/2015   tak 
36 Gmina Iława miejska tak        
37 Gmina Iłowo-Osada wiejska  nie  Uchwała Nr VII/30/15 Uchwała Nr VIII/38/15    tak
38 Gmina Janowiec Kościelny wiejska tak Uchwała Nr VII/37/15      tak  
39 Gmina Janowo wiejska nie  Uchwała Nr VIII/42/2015 Uchwała X/53/2015    tak 
40 Gmina Jedwabno wiejska  nie        tak 
41 Gmina Jeziorany miejsko-wiejska tak        
42 Gmina Jonkowo  wiejska nie         
43 Gmina Kalinowo wiejska tak        
44  Gmina Kętrzyn  wiejska  nie  Uchwała Nr III/10/2014  Uchwała Nr III/8/2014   tak 
45 Gmina Ketrzyn miejska  nie         
46 Gmina Kisielice miejsko-wiejska tak Uchwała Nr XLII/203/2014 Uchwała Nr XLII/202/2014    tak
47 Gmina Kiwity  wiejska nie  Uchwała Nr VII/47/15 Uchwała Nr VII/46/15   tak
48 Gmina Kolno wiejska tak Uchwała Nr XLIII/265/2014 Uchwała Nr XLIV/276/2014   tak
49 Gmina Korsze wiejska nie  Uchwała Nr XII/55/2015 Uchwała Nr XII/54/2015    
50  Gmina Kowale Oleckie wiejska tak Uchwała Nr RG.0007.276.2014 Uchwała Nr RG.0007.31.2015   tak
51 Gmina Kozłowo wiejska nie Uchwała Nr XV/105/2015 Uchwała Nr XIV/88/2015   tak
52 Gmina Kruklanki wiejska nie  Uchwała Nr VII/40/2015 Uchwała Nr VII/41/2015    tak
53 Gmina Kurzętnik wiejska tak  Uchwała Nr VII/63/15 Uchwała Nr VII/48/15   tak 
54 Gmina Lelkowo wiejska tak Uchwała Nr IV/31/2015  Uchwała Nr IV/32/2015     tak 
55 Gmina Lidzbark Warmiński wiejska tak Uchwała Nr XLIII/345/2014  Uchwała Nr XLV/360/2014   tak
56 Gmina Lidzbark Warmiński  miejska  nie        tak
57 Gmina Lidzbark Welski miejsko-wiejska tak Uchwała Nr VII/50/15 Uchwała Nr V/31/15   tak 
58 Gmina Lubawa wiejska tak Uchwała Nr XXXVI/239/14 Uchwała Nr VI/31/2015    tak
59 Gmina Lubawa miejska tak Uchwała Nr III/17/2014 Uchwała Nr III/18/2014    tak
60 Gmina Lubomino wiejska tak   Uchwała Nr VI/34/2015    tak
61 Gmina Łukta wiejska tak Uchwała Nr II/6/2014 Uchwała Nr VI/26/2015   tak 
62 Gmina Małdyty wiejska tak Uchwała Nr XXXII/325/14  Uchwała Nr XXXII/328/14   tak
63 Gmina Markusy wiejska tak       tak
64 Gmina Mikołajki miejsko-wiejska tak Uchwała Nr XLIV/669/2014  Uchwała Nr II/15/2014   tak
65 Gmina Milejewo wiejska tak        
66 Gmina Miłakowo miejsko-wiejska tak Uchwała Nr X/55/2015  Uchwała Nr XIV/83/2015   tak
67 Gmina Miłki  wiejska  nie  Uchwała Nr XI.68.2015       
68 Gmina Miłomłyn miejsko-wiejska tak Uchwała Nr VI/35/2015 Uchwała Nr VII/42/2015     tak
69 Gmina Młynary miejsko-wiejska tak Uchwała Nr XLIV/300/2014 Uchwała Nr XLIV/304/2014   tak  
70 Gmina Morąg miejsko-wiejska tak Uchwała Nr VII/82/15   Uchwała Nr IX/109/15   tak
71 Gmina Mrągowo wiejska tak Uchwała Nr X/86/15   Uchwała X/87/15   tak 
72 Gmina Mrągowo miejska tak Uchwała Nr XLIX/12/2014 Uchwała XLIX/14/2014  Uchwała nr XXVI/8/2016 tak
73 Gmina Nidzica miejsko-wiejska tak Uchwała Nr III/16/2014  Uchwała Nr IX/107/2015   tak 
74 Gmina Nowe Miasto Lubawskie  miejska tak Uchwała Nr IV/23/2015 Uchwała Nr IV/24/2015   tak
75 Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie wiejska tak Uchwała Nr L/348/2014 Uchwała Nr III/12/2014   tak
76 Gmina Olecko miejska tak        
77 Gmina Olsztyn miejska  nie         
78 Gmina Olsztynek  miejska  nie   Uchwała Nr X-70/2015 Uchwała Nr X-71/2015    tak
79 Gmina Orneta miejsko-wiejska tak Uchwała Nr BRM.0007.55.2015   Uchwała Nr BRM.0007.55.2015   tak
80 Gmina Orzysz miejsko-wiejska nie        tak 
81 Gmina Ostróda wiejska tak Uchwała Nr LVIII/371/2014 Uchwała Nr LVIII/366/2014   tak 
82 Gmina Ostróda miejska tak        
83 Gmina Pasłęk miejsko-wiejska tak        
84 Gmina Pasym  miejsko-wiejska nie  Uchwała Nr VIII/63/2015      
85 Gmina Piecki wiejska tak        
86 Gmina Pieniężno  miejsko-wiejska nie   Uchwała Nr III/11/2014    tak
87 Gmina Pisz miejska tak  Uchwała Nr VIII/73/15 Uchwała Nr XII/117/15    
88 Gmina Płoskinia  wiejska  nie         
89 Gmina Płośnica wiejska tak Uchwała Nr III/10/2014   Uchwała Nr III/11/2014   tak
90 Gmina Pozezdrze wiejska tak Uchwała Nr IX/49/15 Uchwała Nr IX/48/15     tak
91 Gmina Prostki  wiejska nie         
92 Gmina Purda wiejska  nie  Uchwała Nr XI/71/2015      
93 Gmina Reszel miejsko-wiejska tak Uchwała Nr VIII/59/2015 Uchwała Nr V/35/2015   tak 
94 Gmina Rozogi wiejska tak       tak 
95 Gmina Ruciane Nida miejsko-wiejska tak       tak 
96 Gmina Rybno wiejska tak Uchwała Nr XLVIII/64/14  Uchwała Nr XLVIII/63/14    tak
97 Gmina Rychliki  wiejska nie         
98 Gmina Ryn miejsko-wiejska tak Uchwała Nr VIII/57/15  Uchwała Nr VII/44/15    tak 
99 Gmina Sępopol miejsko-wiejska tak        
100 Gmina Sorkwity wiejska tak Uchwała Nr IX/46/15      tak
101 Gmina Srokowo wiejska tak Uchwała Nr XIII/53/15 Uchwała Nr XIII/56/15   tak
102 Gmina Stare Juchy wiejska tak        
103 Gmina Stawiguda wiejska tak Uchwała Nr VIII/70/2015 Uchwała Nr VIII/71/2015   tak 
104 Gmina Susz miejsko-wiejska tak Uchwała Nr II/20/2014  Uchwała Nr II/12/2014    tak
105 Gmina Szczytno miejska tak        
106 Gmina Szczytno wiejska nie        tak 
107 Gmina Świątki wiejska tak    Uchwała Nr IX/61/2015   tak 
108 Gmina Świętajno (powiat olecki) wiejska tak       tak 
109 Gmina Świętajno (powiat szczycieński) wiejska tak       tak
110 Gmina Tolkmicko miejsko-wiejska tak        
111 Gmina Węgorzewo miejska tak      Uchwała nr XXVIII/226/2016  
112 Gmina Wielbark  wiejska  nie  Uchwała Nr VIII/64/15  Uchwała Nr VIII/63/15   tak 
113 Gmina Wieliczki wiejska tak Uchwała Nr XLII/299/2014  Uchwała Nr IV/11/2014   tak 
114 Gmina Wilczęta wiejska tak       tak 
115 Gmina Wydminy wiejska tak Uchwała Nr V/34/2015 Uchwała Nr XI/69/2015    tak 
116 Gmina Zalewo  miejsko-wiejska  nie         
117 Powiat Bartoszycki ziemski tak Uchwała Nr XLVIII/264/2014      
118 Powiat Braniewski ziemski nie         
119 Powiat Działdowski ziemski tak Uchwała Nr XLI/355/2014      tak 
120 Powiat Elbląski ziemski nie  Uchwała Nr V/4/2015       tak
121 Powiat Ełcki ziemski tak        
122 Powiat Giżycki ziemski tak Uchwała Nr XLIV.255.2014     tak 
123 Powiat Gołdapski ziemski tak Uchwała Nr LIV/325/2014     tak 
124 Powiat Iławski ziemski tak Uchwała Nr VIII/385/14     tak
125 Powiat Kętrzyński ziemski tak Uchwała Nr XXXII/283/2014     tak
126 Powiat Lidzbarski ziemski tak Uchwała Nr OR.7010.5.2015     Uchwała nr XXVI/8/2016 tak
127 Powiat Mrągowski ziemski tak        
128 Powiat Nidzicki ziemski tak Uchwała Nr XLIV/293/2014     tak
129 Powiat Nowomiejski ziemski tak        
130 Powiat Olecki ziemski tak Uchwała Nr XLV/285/2014     tak
131 Powiat Olsztyński ziemski nie Uchwała Nr VIII/87/2015      tak
132 Powiat Ostródzki ziemski nie         
133 Powiat Piski ziemski tak Uchwała Nr VI/38/15      tak 
134 Powiat Szczycieński ziemski nie  Uchwała Nr VI/44/2015      tak
135 Powiat Węgorzewski ziemski tak Uchwała Nr XI/55/2015       
136 Województwo Warmińsko-Mazurskie - tak Uchwała Nr XLI/841/14     tak

Kontakt: 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

Monika Lentacz 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17
T: +48 89 521 94 32
F: +48 89 521 94 09

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK