Kontakt

Informatyzacja

Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w UM WWM

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 1. Nazwa projektu:

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 1. Zakres projektu:

Wartość projektu:  3 357 610,34 PLN

Wartość kwoty dofinansowania:  2 853 118,77 PLN

Wnioskodawca: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3.Realizacja projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa użytkowników, danych oraz infrastruktury teleinformatycznej a także wzrost wykorzystania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację do końca 2012 roku, niżej wymienionych celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:

 • o budowa głównego Centrum Zarządzania Siecią w budynku Urzędu Marszałkowskiego  przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie,
 • o rozbudowa istniejącego Centrum Zarządzania Siecią na potrzeby realizowania funkcji centrum zapasowego w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie,
 • o połączenie lokalizacji: Głowackiego 6, Piłsudskiego 7/9, Pstrowskiego 28 B, Mariańska 3, Elbląg ul. Czerwonego Krzyża 2-6, Ełk ul. Kajki 10 z Centrum Zarządzania Siecią
 • o uruchomienie mobilnego CZS/PIAP

Realizacja celów szczegółowych zrealizowana została poprzez wyposażenie wskazanych lokalizacji w:

 • o urządzenia aktywne sieci: routery, przełączniki, urządzenia firewall
 • o serwery oraz pamięci masowe
 • o urządzenia klimatyzujące, gaśnicze, kontroli dostępu
 • o urządzenia podtrzymujące napięcie
 • o agregat prądotwórczy

oraz przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych.

W wyniku realizacji projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dysponuje własnym centrum zarządzania siecią, składającym się z dwóch serwerowni, z których jedna pełniła będzie funkcje serwerowni podstawowej, druga będzie serwerownią zapasową. Zgodnie z zasadami, serwerownie mieszczą się w dwóch różnych lokalizacjach. Fakt rozmieszczenia serwerowni w różnych lokalizacjach znacząco wpłynie na podniesienie poziomu niezawodności oraz bezpieczeństwa wdrażanego rozwiązania. W związku z brakiem możliwości zapewnienia zasilania serwerowni podstawowej z dwóch różnych obwodów energetycznych operatora przesyłającego energię elektryczną, zainstalowane zostało niezależne źródło zasilania w postaci generatora prądotwórczego, które zabezpieczyło działanie serwerowni w przypadku awarii energetycznej linii przesyłowej. Rozwiązanie to umożliwi równoległe przetwarzanie danych systemów informatycznych w obu lokalizacjach przy jednoczesnym „zsumowaniu” mocy obliczeniowych urządzeń dwóch serwerowni.

W znacznym stopniu poprawi też bezpieczeństwo informatyczne, gdyż w przypadku ewentualnej awarii serwerowni podstawowej, centrum zapasowe będzie gotowe do przejęcia przetwarzania danych i zapewni nieprzerwane funkcjonowanie systemów informatycznych. W serwerowni podstawowej zainstalowany został sprzętowy moduł bezpieczeństwa "HSM" (Hardware Security Module), spełniający wymagania normy FIPS 140-2 (Security Requirements for Cryptographic Modules) poziom 3, wydanej przez National Institute of Standards and Technology (NIST), umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów elektronicznych doręczonych oraz wytworzonych urzędowych poświadczeń odbioru.

Realizacja celu projektu stworzyła możliwość wdrażania nowych rozwiązań a także spowodowała poprawę poziomu bezpieczeństwa użytkowników, danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, wzrost dostępności oraz podniesienie jakości oferowanych e-usług a także upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego co powinno spowodować:

 • o podniesienie jakości i bezpieczeństwa oferowanych e-usług
 • o zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
 • o podniesienie jakości życia mieszkańców Warmii i Mazur
 • o zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK