Kontakt

Rozwój regionu

Średnie miasta z szansą na wsparcie

Elbląg

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Pilotażem ma zostać objętych do 60. potrzeb inwestycyjnych, a każdy samorząd może zgłosić do dwóch potrzeb inwestycyjnych. W kolejnym etapie specjaliści przeprowadzą spotkania przedinwestycyjne z wybranymi samorządami.

 

W tym czasie zostaną przeanalizowane również potrzeby rozwojowe pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej.

Potrzeby inwestycyjne mogą zgłaszać samorządy miast średnich, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk, wykonanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (WYKAZ MIAST)

Nabór rozpocznie się 17 lipca i zakończy 31 sierpnia 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK