Kontakt

Rozwój regionu

Ambasador Niemiec z wizytą u marszałka

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin gościł ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w RP Rolfa Nikela.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat współpracy polsko-niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa na szczeblu samorządowym.

– Na Warmii i Mazurach znajduje się wiele podmiotów, które od lat budują bardzo dobre relacje polsko-niemieckie – podkreślał marszałek Brzezin. – Aktywna współpraca samorządów oraz organizacji pozarządowych z partnerami niemieckimi przynosi wymierne korzyści nie tylko społecznościom lokalnym, ale również pozytywnie wpływa na rozwój całego regionu.

Ważnym aspektem dwustronnych relacji – o czym szeroko mówił ambasador Nikel – są kontakty gospodarcze. Wiele firm z naszego regionu prowadzi aktywną wymianę handlową z partnerami niemieckimi. Obaj rozmówcy zgodnie stwierdzili, że nadal istnieje duża przestrzeń do tworzenia więzi biznesowych.

Ambasadorowi towarzyszył Wojciech Wrzecionkowski, konsul honorowy RFN w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK