Kontakt

Rozwój regionu

Nowe połączenia kolejowe na Warmii i Mazurach

Pociąg - ilustracja do tekstu. Fot. Polregio

Komunikat zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie uruchomienia nowych połączeń kolejowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Województwo warmińsko-mazurskie planuje od 10 grudnia 2023 roku uruchomienie nowych połączeń kolejowych.

Rozszerzona oferta przewozowa zapewni pasażerom m.in. bezpośrednie połączenie między północną a południową częścią regionu na trasie Braniewo – Chorzele.

Połączenia kolejowe do Braniewa wracają po blisko 4 latach. Przed rewitalizacją linii kursowało 6 pociągów w dobie. Od grudnia 2023 roku, dzięki dodatkowym środkom finansowym samorządu województwa, liczba pociągów zostanie zwiększona do 10 w dobie.

Po ponad 20 latach zostanie przywrócony ruch pasażerski na trasie do Chorzel, gdzie planowane jest uruchomienie 8 pociągów w dobie. Podróżni zyskają nowe połączenie kolejowe między województwem warmińsko – mazurskim a mazowieckim.

Tym samym województwo warmińsko-mazurskie jako organizator kolejowych przewozów pasażerskich planuje zwiększenie rocznej pracy eksploatacyjnej realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 305 000,00 pockm, co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie jakości oferty przewozowej oraz zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego w regionie Warmii i Mazur.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK