Kontakt

Rozwój regionu

Unijne dofinansowanie na 50 mln złotych

Podpisanie umowy

Dzisiaj (30 czerwca 2017 roku) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisano 20 kolejnych umów na blisko 50 mln zł unijnego dofinansowania. W spotkaniu uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Sześć umów zostało popisanych na projekty sieci miast Cittaslow.

Wnioskodawcami są gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie (Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych, dofinansowanie 2,4 mln zł), gmina Nidzica (Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem, kwota dofinansowania: 1,6 mln zł) gmina Nidzica (Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, kwota dofinansowania: 3,2 mln zł), gmina Ryn (Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża jeziora Ryńskiego, kwota dofinansowania: 2,8 mln zł), gmina Reszel (Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej, kwota dofinansowania: 3,4 mln zł), gmina Dobre Miasto (Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a, kwota dofinansowania: 7,1 mln zł).

Dofinansowanie w kwocie 9,6 mln zł otrzyma również Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 na projekt „7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”. Celem głównym projektu jest wzrost do końca 2024 r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz 11 samorządów z obszaru KWJM. Z rezultatów przedsięwzięcia skorzystają przedsiębiorcy należący do kategorii MŚP z obszaru KWJM a odbiorcami działań promocyjnych będą: inwestorzy, kontrahenci z kraju i zagranicy, importerzy.
Do najważniejszych działań w ramach projektu należą:
- opracowanie i uruchomienie Systemu Informacji Gospodarczej;
- opracowanie i uruchomienie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera;
- organizacja cyklu spotkań i konferencji pod hasłem „Business in Mazury”;
- organizacja przyjazdowych misji gospodarczych;
- opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW);
- ogólnopolska kampania reklamowa, promująca KWJM jako atrakcyjne miejsce do inwestowania
i prowadzenia biznesu;
-działania PR w Polsce i za granicą prezentujące potencjał gospodarczy obszaru KWJM i jego atrakcyjność inwestycyjną;
-kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, prezentujące KWJM jako atrakcyjne miejsce
do mieszkania, pracy i prowadzenia biznesu;
-opracowanie filmu prezentującego potencjał inteligentnej specjalizacji KWJM – ekonomii wody
dla turystyki biznesowej oraz folderu promocyjnego z ofertą turystyki biznesowej;
-publikacja i dystrybucji wydawnictw promocyjnych;
-badania trackingowe mierzące efektywność podejmowanych działań w zakresie promocji gospodarczej;
- cykl szkoleń podnoszących kompetencję osób zaangażowanych we wdrażanie projektu.

Z kolei na dofinansowanie z zakresu rewitalizacji mogą liczyć gmina miasto Mrągowo (Adaptacja budynku magazynu uzbrojenia przy ul. Kopernika 2C na Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej, kwota dofinansowania 3,1 mln zł), LIRA Sp. z o.o. (Zakup przez przedsiębiorstwo LIRA usług związanych z internacjonalizacją firmy, kwota dofinansowania 200 tys. zł), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno-usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego, kwota dofinansowania 2,5 mln zł) oraz (Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych – teren wokół budynku głównego szpitala p.w. Św. Jerzego w Lubawie, kwota dofinansowania 344 tys. zł), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło w Biskupcu” (Punkt gastronomiczny prowadzony przez Podmiot Ekonomii Społecznej, kwota dofinansowania 3,4 mln zł), gmina miejska Kętrzyn (Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie, kwota dofinansowania 3,3 mln zł), Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warmińska 7 10-544 Olsztyn (Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warmińskiej 7 w Olsztynie, kwota dofinansowania 1,2 mln zł) oraz Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warmińska 3 (Rewitalizacja kamienicy zabytkowej położonej w Olsztynie przy ulicy Warmińska 3, kwota dofinansowania 797 tys. zł)

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisano również umowy dotyczące cyfryzacji, czyli usług e-zdrowie. Dofinansowanie w wysokości 12 mln zł trafi do dziewięciu placówek medycznych. Wnioskodawcami są Stowarzyszenie „Zdrowie” (Informatyzacja placówki POZ prowadzonej przez Stowarzyszenie "Zdrowie, kwota dofinansowania: 89 tys. zł), Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie (Wdrożenie usług e-zdrowia, kwota dofinansowania: 375 tys. zł), Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku (873 tys. zł), Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, kwota dofinansowania: 777 tys. zł), Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii OKA – Lens dr n. med. Sławomir Zalewski (Platforma e-usług dla pacjentów, kwota dofinansowania: 393 tys. zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie poprzez modernizację infrastruktury IT szpitala, kwota dofinansowania: 3 mln zł), Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku (Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e – usług medycznych, kwota dofinansowania: 822 tys. zł), CertusVia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, kwota dofinansowania: 810 tys. zł), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (Wdrożenie usług E-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego, kwota dofinansowania: 4,5 mln zł).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK