Kontakt

Rozwój regionu

To jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki w regionie

Puszcza Piska - ilustracja do tekstu

Bezpłatne warsztaty branżowe oraz konferencja związana z inteligentną specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego „drewno i meblarstwo” odbędą się odpowiednio 6 oraz 15 grudnia 2022 roku w Olsztynie.

Wydarzenie jest częścią inicjatywy samorządu województwa WAMA SMART LAB, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z Warmii Mazur i Powiśla z trzech sektorów.

W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje, które stymulują rozwój regionu, wybrało dziedziny już dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu - to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

Przemysł drzewny i meblarski stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Rosnące ceny surowców czy problemy z ich dostępnością, a także wysoka inflacja i niepewność wynikająca z agresji na Ukrainę stawiają jednak pod znakiem zapytania przyszłość przedsiębiorców, rysując ogromną skalę wyzwań.

Bezpłatne warsztaty, które odbędą się 6 grudnia 2022 roku, skierowane są do przedsiębiorców działających w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną źródła finansowania nowych pomysłów biznesowych czy priorytety rozwoju w branżach związanych z inteligentną specjalizacją drewno i meblarstwo  (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia).

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Z kolei 15 grudnia 2022 roku odbędzie się konferencja „Drewno i Meblarstwo – potrzeba zmian czy kontynuacji”. Podczas spotkania nie zabraknie rozmów z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentowane zostaną kreatywne inicjatywy studentów oraz doktorantów z regionu. Uczestnicy zapoznają się również ze skutkami wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK