Kontakt

Rozwój regionu

Śledź na żywo debatę o żywności wysokiej jakości

Ilustracja do tekstu

Konferencja pn.: Inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność Wysokiej Jakości” – wyzwania i potrzeby odbędzie się 25 listopada  w Olsztynie. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Konferencja jest częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i wyróżnimy najbardziej kreatywne inicjatywy ze świata nauki z województwa.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. następujące tematy:
- trendy w sektorze rolno-spożywczym i rola Europejskiego Instytutu Technologicznego we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw,
- najciekawsze rozwiązania technologiczne w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości“,
- zmieniające się gusta klientów i rosnąca popularności kuchni roślinnej oraz przykłady dobrych praktyk,
- doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” w ramach okresu programowania środków UE na lata 2021-2027.

Podczas konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny na temat przemian gospodarczych wynikających z pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego w kontekście sektora produkcji i przetwórstwa żywności. Wydarzenie zakończy się networkingiem, który będzie okazją do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora z województwa warmińsko-mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK